Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Region Västerbotten

Nu kommer Skellefteborna kunna testa sig själva för covid-19

NYHETER Nästa vecka införs egenprovtagning för covid-19 också för invånarna, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Egenprovtagning innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov. Sedan mitten av juni har personal inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet erbjudits detta.

Från och med måndagen den 13 juli erbjuder Region Västerbotten även allmän egenprovtagning för covid-19. Ut- och inlämningsställen för provtagningskit finns i länets tre städer och på ett antal hälsocentraler runtom i Västerbotten.

Tanken är att succesivt utöka egenprovtagningen i hela regionen.

Genom att erbjuda egenprovtagning hoppas Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare vid Region Västerbotten, att smittspridningen ska bromsas.

Annons

Aktuellt vid milda symtom

Egenprovtagning är aktuellt vid milda symtom som kan tyda på covid-19.

Till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så säkert som möjligt ska man ha haft symtom minst ett dygn innan man testar sig.

För att ta provet behövs ett provtagningskit, som hämtas på en provtagningsstation. Det är en fördel om en symtomfri person hämtar kitet och lämnar in provet.

Man registrerar själv sitt prov, legitimerar sig med BankID och tar prov på sig själv. I väntan på provsvar ska man stanna hemma för att undvika smittspridning. Provsvaret kommer via ett sms med instruktioner för att logga in och se sitt svar.

Annons

– Detta är ett komplement till de prov som tas på hälsocentraler runt om i länet. Vill man inte göra ett självtest, eller inte har ett eget BankID, så finns möjligheten kvar att vid symtom för covid-19 ta prov på hälsocentralen, säger Therese Thunberg.

I pressmeddelandet tydliggör hon att det inte går att testa exempelvis barn som saknar elektroniskt BankID, utan då gäller provtagning på hälsocentral.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons