Annons
Baserat på pressmeddelande
Gunilla Persson. Foto: Pixabay / Region Västerbotten

Covid-19: Det nuvarande läget i Västerbotten – andelen positiva prover har minskat rejält

NYHETER Andelen bekräftade fall av covid-19 ligger på en stabilare nivå jämfört med föregående vecka. Det är nu totalt 897 bekräftade fall varav 3 patienter som vårdas på länets sjukhus, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

I mitten av juli påbörjades egenprovtagning för allmänheten. Personer med milda symtom som kan tyda på covid-19 har sedan dess kunnat hämta ut provtagningskit.

Under veckorna 29 och 30 analyserades ungefär 2 500 prover per vecka. För vecka 29 bekräftades 120 nya fall av covid-19 men under vecka 30 var det endast 12 fall.

Andelen positiva prover har med andra ord minskat rejält.

– Det svårt att ge ett entydigt svar på vad detta beror på i dagsläget, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare vid Region Västerbotten.

– Dels fanns det nog ett uppdämt behov av provtagning bland invånare som haft symtom på covid-19, men som tillfrisknat och ändå velat ta ett prov. Ett PCR-prov kan vara positivt någon vecka efter tillfriskande och betyder inte alltid att man har en akut pågående sjukdom. Dels kan det vara så att känsligheten i testerna varit lite för hög och detta har sedan laboratoriet justerat under vecka 30, fortsätter hon.

Annons

Testa dig vid symtom

Egenprovtagningen är ett led i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Testet visar om man har en pågående infektion eller inte.

Många västerbottningar har velat testa sig för covid-19. Just nu går det också vanliga förkylningar och sprids andra virus, precis som under en vanlig sommar.

– Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig, säger Gunilla Persson.

Annons

”Fortsätt visa omtanke”

Även om det stabila läget håller i sig är det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden, understryker Region Västerbotten. Det gäller att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket, stanna hemma om man är sjuk och hålla avstånd till varandra.

– Fortsätt att visa omtanke om varandra, säger Gunilla Persson.

– Covid-19 finns i allra högsta grad i samhället och läget kring smittspridningen kan tyvärr förändras snabbt om vi slappnar av för mycket nu, betonar hon.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons