Annons
Baserat på pressmeddelande
Beslutet klubbades under samhällsbyggnadsnämndens möte på fredagen.

Skellefteå kommun bygger nya centrumhållplatser och ny cykelbana – vill ersätta trädallé

NYHETER Samhällsbyggnadsnämnden har gett grönt ljus till bygget av nya centrumhållplatser för lokaltrafiken längs Stationsgatan. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

De nya centrumhållplatser ska byggas mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan.

– Det är viktigt att vi har ett fungerande kollektivtrafiksystem under tiden stadskärnan förändras, säger Sara Keisu, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Förändringar pågår längs Kanalgatan vid torget. Därför behöver de befintliga busshållplatserna flyttas, skriver kommunen i pressmeddelandet. Stationsgatan bedöms som det bästa alternativet i nuläget, på grund av gatans läge. Den är bred, tillgänglig för cyklister samt mitt mellan stadskärnan och regionaltrafiken.

Ny cykelbana och trädallé

Entreprenaden omfattar anläggning av de nya hållplatserna längst Stationsgatan, samt en ny cykelväg bredvid den befintlig gångbanan på östra sidan av gatan.

Annons

Trädallén ska ersättas med ny allé, förutsatt att länsstyrelsen ger dispens. Skellefteå kommun skriver att detta görs för att skapa yta för cykelbanan som hållplatserna.

– Placeringen av hållplatserna längst Stationsgatan har många fördelar och skapar möjlighet för ett hållbart resande, säger projektledare Johanna Granlund.

Den långsiktiga planen är att centrumhållplatserna ska placeras väster om det nuvarande läget på Kanalgatan. Planen är en del i omvandlingen till ett mer attraktivt centrum. Men tills vidare flyttas de till Stationsgatan, skriver Skellefteå kommun.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons