Annons
Baserat på pressmeddelande
Att tvätta händerna är ett fortsatt råd som ges från Region Västerbotten. Foto: Pixabay

Senaste informationen från regionen: ”Förhållandevis stabilt läge”

NYHETER Västerbotten har idag 336 bekräftade fall, vilket är en ökning med fyra personer från gårdagen. 17 personer vårdas på sjukhus varav 9 på intensivvårdsavdelning, skriver Region Västerbotten.

Annons

I den senaste informationen från Region Västerbotten berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, om det aktuella läget i Västerbotten.

– Vi har ett förhållandevis stabilt läge där vi just nu inte ser någon ökning av inlagda patienter. Jämfört med andra regioner i samma storlek har vi också relativt få dödsfall, men faran är inte över, säger hon och tillägger att Region Västerbotten jobbar efter prognosen som förutspår en topp i slutet av maj och början på juni.

800 testade i veckan

I regionen är det enligt Region Västerbotten få bekräftade och avlidna på boenden. Det finns bekräftade fall på åtta boenden runt om i länet, och sammanlagt har cirka 15 brukare insjuknat – varav fyra har avlidit och resterande tillfrisknat eller har en pågående sjukdom.

Annons

I personalgruppen på kommunernas boenden och i hemtjänst är det ungefär 20 personer som testats positivt.

– Det har fungerat bra att skydda de äldre på boenden där personalen gör ett fantastiskt jobb och snabbt gör de åtgärder som behövs för att förhindra en smittspridning i samarbete med regionens personal på Vårdhygien, säger Gunilla Persson.

Sedan mitten av april har ungefär 800 personer i veckan testats i Västerbotten. Det är färre än vad Region Västerbotten har kapacitet för.

– Det kan bero på att det dels inte är så många som söker vård och att vi omorganiserat personalprovtagningen. Var särskilt uppmärksam på personer i riskgrupp med symptom så att de kan bedömas och provtas, säger Gunilla Persson.

Rehabilitering av tillfrisknande

Region Västerbotten har nu påbörjat arbetet med att rehabilitera tidigare smittade personer som ska komma tillbaka till ett vardagsliv hemma.

– Idag rehabiliteras patienter med covid-19 som legat på IVA på infektionsavdelning innan de skrivs ut till hemmet. De som har ytterligare behov av rehabilitering får hjälp från hälsocentralerna. Det är precis som vi vanligtvis jobbar med rehabilitering, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Annons

Vissa patienter har ett ökat behov av anpassad rehabilitering efter långa vårdtider i respirator och sjukdomens speciella symtom.

– Efter att ha legat på intensivvårdsavdelning och i respirator tappar man exempelvis mycket muskelmassa. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna rehabilitera dessa personer på bästa möjliga sätt, tillägger Brita Winsa som nu planerar för framtiden:

– Vi balanserar behovet av ordinarie hälso- och sjukvård mot den beredskap vi måste ha för att kunna skala upp coronavården om vi får en större ökning av dessa patienter, säger Brita Winsa.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons