Annons
Räddningstjänstens Daniel Haarala, enhetschef Brandskydd och farliga ämnen.

Innehåll, avstånd och beredskap – räddningstjänsten om majbrasor: ”Ett år hade vi eldningsförbud”

NYHETER Om en majbrasa planeras i år finns det några saker du bör tänka på, tipsar räddningstjänsten i Skellefteå.

Annons

Det blir ett nedskalat valborgsfirande på många håll i år. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att trängsel ska undvikas och att för många personer inte får samlas på en plats. Om en majbrasa ändå anordnas någonstans, så bör det göras på ett säkert sätt.

Använd aldrig bensin för att tända brasan. Det ångar snabbt och kan leda till ett explosionsartat brandförlopp. Att slänga bensin mot elden kan också resultera i allvarliga brännskador. Då är det bättre att använda näver, tändvätska eller diesel.

– Du får inte heller elda med vad som helst. Det ska vara torrt trädgårdsavfall, säger räddningstjänstens Daniel Haarala, enhetschef Brandskydd och farliga ämnen.

Man ska alltid kunna släcka.

Annons

Olämpligt innehåll kan det orsaka flygbränder, då gnistor färdas med vinden. Likaså en brasa som är för stor. Fel innehåll kan även sprida obehaglig och farlig rök.

– Man ska alltid kunna släcka om det skulle behövas, säger Daniel Haarala.

Vatten och krattor ska finnas till hands och personen som eldar ska ha möjlighet att larma om det skulle bli problem. Brasan ska inte lämnas obevakad.

Eldningsförbud i söder

I delar av södra Sverige är risken för gräsbränder stor. I Blekinge och Kronobergs län har det exempelvis utfärdats eldningsförbud. Just nu är det inte aktuellt i Skellefteå kommun, men Daniel Haarala utesluter inte möjligheten till ett eldningsförbud.

Det kan hända att vi inför det.

Räddningstjänsten släckte en gräsbrand på måndagen, så de förekommer.

– Ett år hade vi eldningsförbud vid den här tiden. Det kan hända att vi inför det, om det blir för många gräsbränder att hantera, säger Daniel Haarala.

Annons

En majbrasa ska anläggas på en lämplig plats. Rök och sot får inte bli ett problem gentemot närliggande byggnader eller vägar. Det gäller även att hålla till på okänslig mark som grus eller naturjord – inte asfalt, stenhällor eller gräsmattor.

– Det ska också vara ett bra avstånd till el- och teleledningar, säger Daniel Haarala.

Skellefteå kommun har mer information om förberedelser inför majbrasan här.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons