Annons
Felicia Lundmark (S). Foto: Patrick Degerman

Färre gymnasieutbildningar och lärlingsprogram i Skellefteå: ”Kan inte ha för små grupper”

SKOLA Till hösten kommer två skolförlagda gymnasieprogram och fem lärlingsprogram inte längre gå att söka.

Annons

2019 hade gymnasieskolorna ett underskott på 16 miljoner kronor. Enligt Skellefteå kommun pekar prognosen för 2020 på ett underskott på 20 miljoner, därför har gymnasienämnden gett förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad i uppdrag att se över utbildningarna med få elever och höga kostnader per elev.

– Vi är i det ekonomiska läget att vi inte kan ha för små grupper och vi skulle behöva ha dubbelt så många elever på flera av de program som idag har få sökande. Vi hoppas att intresset för de här utbildningarna, med branschernas stöd, ska öka, säger gymnasienämndens ordförande Felicia Lundmark (S) i ett pressmeddelande.

Vi är i det ekonomiska läget att vi inte kan ha för små grupper.

Det har bestämts att Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet inte kommer att erbjudas nya gymnasielever till hösten. Totalt handlar det om 46 utbildningsplatser. 23 elever har sökt dessa, men enligt kommunen har bara 10 av dem haft rätt behörighet enligt höstterminens betyg.

– Utbildningarna som inte startar har alltså få sökande och eleverna som har sökt har gjort andrahandsval som bedöms kunna tillfredsställa elevernas önskemål. Totalt erbjuds cirka 800 platser inom Skellefteå kommuns gymnasieskola och det är tillräckligt många för att täcka behovet, skriver kommunen.

Annons

Jobbar för att nå budget i balans

Det kommer inte heller gå att söka lärlingsprogrammen el- och energiprogrammet (inriktning elteknik), fordonstekniska programmet (inriktningarna godshantering, karosseri och personbil) samt VVS- och fastighetsprogrammet (inriktning fastighet).

Den ekonomiska vinningen kommer inte att synas i full effekt förrän efter läsåret 2021/2022, då eleverna som redan går utbildningarna har gått ut. I ett första skede beräknas kostnadsminskningen hamna på cirka 3-4 miljoner kronor per år.

Vi måste sätta oss ned och fundera kring vad vi kan göra.

Har gymnasienämnden andra besparingsåtgärder i planerna?

– Inte just i dag, men vi måste sätta oss ned och fundera kring vad vi kan göra för att få en budget i balans. Det är ett av våra uppdrag. Samtidigt ska vi se till att våra elever får en bra och högkvalitativ utbildning, säger Felicia Lundmark.

Till hösten minskas även antalet platser på Naturvetenskapsprogrammet från 96 till 64. Platserna på Fordons- och transportprogrammet (inriktning personbil) minskas från 32 till 16. Samtidigt utökas platserna på Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet från 96 till 128 i vardera utbildning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons