Annons

Kommunen vill bygga ny bro

Annons

Tidigare skiss över den tilltänkta Centrumbron. Illustration: Autotech Teknikinformation

SAMHÄLLE Kommunen vill bygga en bro i centrum.

Det meddelade Skellefteå kommun på en presskonferens på måndagseftermiddagen.

– En folkomröstning kan inte gälla för evigt, säger kommunalrådet Lorents Burman (S) till SVT Västerbottensnytt.

Att de vill bygga bron går emot det resultat som folkomröstningen 2014 visade. Där blev det vinst för Nej-sidan.

– Skellefteå växer så att det knakar. 3.000 nya bostäder finns i planeringen och flera företag vill etablera sig. Sammantaget gör det att deras utredningar visar att det inte finns något annat sätt att klara det ökande trafiktrycket än en Centrumbro. Överbelastningen kommer att leda till en trafikinfart, säger planeringschef Lars Hedqvist till SVT Västerbottensnytt.

I ett pressmeddelande utvecklar Lorents Burman varför bron är nödvändig:

– Utvecklingen i Skellefteå går snabbare än vad vi hade kunnat förutspå. Det handlar om boende- och infrastruktursatsningar, ett större intresse från externa investerare och exploatörer samt en positiv utveckling av stadskärnan som ett nav för hela Skellefteåregionen. Allt detta skapar ökade trafikflöden som behöver knytas samman med ytterligare en länk över älven för att fungera, säger kommunalråd Lorents Burman.

Bron ingår i en större plan som gäller rese- och transportsystemet i Skellefteå. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att en funktionsstudie av kommande resecentrum ska inledas samt att underlag ska tas fram och tillstånd söks för ombyggnad av Nordlandergatan och Lasarettsvägen tillsammans med en bro över älven i dess förlängning, skriver kommunen i pressmeddelandet.

– I och med Trafikverkets planer för Norrbotniabanan genom Skellefteå behöver vi bereda plats för banan och hitta lösningar för ett fungerande flöde för samtliga trafikslag. För att bibehålla dagens utvecklingstakt föreslår vi därför att bygga om Lasarettsvägen och Nordlandergatan tillsammans med en bro i dess förlängning samt fastställa funktionerna för ett nytt resecentrum, säger Lorents Burman.

Detaljplanen för bron vann laga kraft i 2016, så det finns inga lagliga hinder för att bygga den.

– Vi ser ett Skellefteå i förvandling och vi behöver ett hållbart rese- och transportsystem för att fler människor på ett säkert, effektivt och hållbart sätt ska kunna fortsätta ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Ett av kommunens uppdrag är att driva utveckling av infrastruktur för resor- och transporter för att kunna vara konkurrenskraftiga för viktiga näringsetableringar, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun, och fortsätter:

– Vi behöver göra satsningar på vägtransportsystem, sjöfart, järnväg och flyg för att vara attraktiva. Sammantaget är det en stark utveckling i Skellefteå och ambitionen är att ytterligare förstärka den långsiktigt

Enligt SVT har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att gå vidare med förslaget och det ska tas upp i Kommunfullmäktige den 13 juni. Enligt TV-kanalen tror kommunalrådet att bygget av en bro kan börja under 2019 eller 2020.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons