Annons
Pandemin, köldknäppar och cryptosporidium har gett Skellefteå kommun stor erfarenhet av krishantering, säger Patrik Moberg, säkerhetschef på Skellefteå kommun. Foto: Caroline Thorén

Säkerhetschefen om beredskap på kommunen: Har inarbetade rutiner

SAMHÄLLE På Skellefteå kommun är krisberedskapen något man hela tiden jobbar med. Ett arbete som vuxit i takt med utvecklingen i världen och som omfattar såväl krigs- som krisberedskap i alla dess former. “När det gäller kris har vi en hel del erfarenhet”, säger Patrik Moberg, säkerhetschef på Skellefteå kommun.

Annons

Att Skellefteå kommun samlat på sig kriserfarenhet under åren kan nog de allra flesta kommuninvånare hålla med om. De flesta Skelleftebor behöver bara höra ordet cryptosporidium för att kastas tillbaka till 2011. Branden på elektrolysverket på Rönnskär i juni, elavbrottet i december och köldknäppen i början av januari är andra exempel på kriser då kommunorganisationen fått samla krafterna. Pandemin behöver väl knappt nämnas.

– Vi har haft många tillfällen att få till vår samverkan med andra myndigheter som räddningstjänst, polis, länsstyrelsen och lasarettet. Dels i skarpt läge när det hänt saker men också i de kontinuerliga övningar vi har, säger Patrik Moberg och fortsätter.

– Det jag är mest nöjd med hittills är vår kommunikation. Intern och extern kommunikation är en av de främsta nyckelfaktorerna vid alla typer av kriser.

Annons

Tre beredskapsnivåer

Skellefteå kommun jobbar alltså ständigt med sin beredskap inför kriser och i takt med att kommunen växer samtidigt som världsläget blir allt oroligare har organisationens säkerhetsenhet vuxit, från två personer 2020 till sju personer i dagsläget.

– Vi har tre nivåer av beredskap. En grundberedskap, förstärkningsläge samt stabsläge. Under köldknäppen i början av månaden hade vi grundberedskap med extrainsatta bedömningsmöten och under pandemin befann vi oss i stabsläge. Vid orangea vädervarningar, som vid snöovädret i november, gick vi upp i förstärkningsläge vilket bland annat innebar att vi hade en kommunikatör i beredskap. Vi kan verkligen säga att vi har inarbetade rutiner för större händelser.

Annons

Häromveckan kom beskedet att kommunerna i Skellefteregionen är på väg att åter starta en gemensam frivillig resursgrupp, FRG, som ska bistå vid samhällsstörningar som till exempel vattenbrist, längre elavbrott och översvämningar.

– Vid en kris behövs många händer och fötter och nu när vi ser ett växande intresse från allmänheten vill vi ta vara på det. Vi hade en liknande grupp mellan 2005 och 2015 men den upphörde på grund av för låg aktivering. Nu hoppas vi på en omstart, säger Patrik Moberg.

När vi ser ett växande intresse från allmänheten vill vi ta vara på det.

Skellefteå kommun lägger också mycket krut på omvärldsbevakning. Det sker genom tät samverkan med myndigheter som exempelvis polisen, försvaret, säkerhetspolisen och länsstyrelsen.

– Givetvis har vi en egen omvärldsbevakning också men genom att samverka med olika myndigheter får vi en större och mer nyanserad bild utifrån en rad olika perspektiv, säger Patrik Moberg.

Annons

Viktigt med hemberedskap

Precis som Lena Lundman Westberg på Civilförsvarsförbundet betonar Patrik Moberg den enskildes ansvar när det gäller beredskapen inför kris eller krig.

– Den enskildes ansvar är viktigt. Genom att vi alla bygger upp vår beredskap, tillsammans och som individer, höjs vår förmåga. Om människor kan klara sig själva en tid kan vi fokusera på de mest behövande. Det skapar samhällskraft, säger han

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons