Annons
Istället för att tacka nej till potentiella medarbetare för att de inte har tillräckliga språkkunskaper fokuserar Anna Malm och hennes kollegor på språkstödjande insatser för att göra människor anställningsbara. Foto: Skellefteå kommun / Privat

Skellefteås språkstödjande arbete imponerar på myndighet – hjälper att rekrytera: ”Har ett stort behov”

NYHETER Skellefteå kommuns arbete med introduktionsutbildningar med integrerat språkstöd inom vård och omsorg har väckt intresse hos Institutet för språk och folkminnen. I februari ska därför Anna Malm vid Skellefteå kommun delta vid en hearing i Stockholm för att berätta om hur man arbetar med frågor kring språk och anställningsbarhet.

Annons

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som påbörjat ett arbete kring hur kommuner jobbar med olika typer av språktest, då det inom många verksamheter är ett krav att medarbetarna ska kunna svenska. Samtidigt tampas nästan alla landets kommuner med stora rekryteringsbehov.

– Vi har verkligen ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som arbetslösheten är extremt låg och det råder brist på vårdutbildad personal. Därför ger vi stöd till personer som är lämpliga för arbete, men som kan behöva stöd med exempelvis att utveckla ett yrkesspråk eller få en längre introduktion på arbetsplatsen, säger Anna Malm, verksamhetsutvecklare vid Skellefteå kommun.

Annons

Verksamhetsnära introduktion

Alla nya medarbetare får en inskolning på arbetsplatsen. De som saknar tidigare erfarenhet eller utbildning inom vårdyrket får dessutom gå en mer omfattande introduktionsutbildning på Socialkontorets Lärcentra.

Det råder brist på vårdutbildad personal. Därför ger vi stöd till personer som är lämpliga för arbete.

Utbildningarna ger kunskap i exempelvis omvårdnad, arbetsteknik, läkemedelshantering och dokumentation. De är framtagna utifrån ett andraspråksperspektiv där vårdrelaterade begrepp och ord förklaras och kopplas till de praktiska moment som förekommer i yrket. Genom att utbildarna själva jobbar inom verksamheten blir utbildningen både kostnadseffektiv och verksamhetsnära.

– Vi har fått mycket bra återkoppling från verksamheterna. Introduktionsutbildningarna med språkstöd ger både kunskap om hur och varför arbetet ska utföras på ett visst sätt samtidigt som man kan koppla ord och begrepp till de olika momenten. Människor kan vara lämpade för ett arbete men behöva stöd i språket. Istället för att säga tack och hej så vill vi bistå dem i deras utveckling och göra dem anställningsbara, säger, säger Anna.

Annons

Uppmärksammas av myndighet

Anna och hennes kollegor deltar i ett nationellt nätverk kring verksamhetsutveckling där Skellefteås sätt att arbeta väckt intresse, något som sedan spridit sig till Institutet för språk och folkminnen. Enligt Skellefteå kommun har myndigheten uttryckt att kommunen arbetar så medvetet och effektivt med språkstöd att de vill veta mer.

– Vi åker ner i februari för att berätta hur vi arbetar med språkstödjande insatser. Och vi gör ju mycket mer än bara just det här, något som jag också kommer att berätta om under hearingen i Stockholm. Vi har bland annat utbildningar i yrkessvenska på VUX. Socialkontoret jobbar också sedan lång tid tillbaka med språkombud, vars uppdrag är att stödja språkutveckling på arbetsplatsen, säger Anna.

Artikeln är en del av Megafonen 22/11 – 2023. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons