Annons
En av dem som jobbar med torgets utveckling är Enar Nordvik, bygglovschef i Skellefteå kommun. "Det finns så otroligt många perspektiv att ta hänsyn till", säger han. Foto: Caroline Thorén

Det framtida Guldtorget: ”Vi börjar landa i något som vi kan ta vidare”

SAMHÄLLE Nu händer det saker kring Guldtorgets utveckling och nya utformning. Efter såväl invånardialoger som samtal med näringsidkarna runt torget står man inför nästa steg – att låta arkitekter rita på olika förslag som det under våren 2024 ska fattas beslut om.

Annons

Det finns väl ingen plats i Skellefteå som människor har så många åsikter om som Guldtorget. Ofta återkommer adjektiv som ödsligt, tråkigt, kallt och kalt. Och planerna att göra om och utveckla den centrala platsen tycks ha funnits för evigt, eller åtminstone de senaste 30 åren. Men nu börjar planerna omsättas i praktik.

Tanken är att arkitekter ska börja rita på torgets utformning redan under våren och förhoppningen är att vissa delar ska stå klara redan 2026.

– Det finns så otroligt många perspektiv att ta hänsyn till. Och människor vill att torget utformas på väldigt olika sätt. Men nu börjar vi landa i något som vi kan ta vidare, säger Enar Nordvik, bygglovschef på Skellefteå kommun, som ingår i arbetsgruppen för projektet.

Liv, grönska och utrymmen

Under sommaren genomförde Skellefteå kommun en invånardialog där man fick in över 400 synpunkter. Under september presenterade man också en offentlig enkät om stadskärnan som resulterade i input från 700 deltagare.

Annons

Men även om önskemålen kring Guldtorgets utformning är många och varierade så finns det ändå svar som går igen. När det gäller stadskärnan, som ju även omfattar torget, finns en önskan om mer liv och rörelse, mer grönska och naturliga utrymmen högt på önskelistan. Ett större utbud av butiker och restauranger efterfrågas också.

Enar Nordvik har en stor pappersrulle i väskan när vi möts på stadshuset en gråkall oktoberdag. När han rullar ut den går tankarna genast till Jönsson-ligan och jag väntar mig nästan att Enar, likt Charles Ingvar Jönsson, ska utbrista: “Jag har en plan”. Nu gör han inte det men planer, det har han.

– Det kan vara en tanke att skippa det här otroligt symmetriska och möjligen ta bort träden på ena sidan av torget. Vi vill också skapa zoner där man kan välja mellan att visa upp sig, vara på sidan av och titta på eller vara ifred utan att bli direkt iakttagen. Samtidigt behövs en flexibilitet; det ska fortfarande vara möjligt att ordna event av olika slag på torget.

Guldtorget har delats in i olika områden: Det gula är så kallade influensområden som knyter samman torget med stadsparken och Sara kulturhus. Det gröna är själva torgytan medan det blå står för södra delen av torget. Den rosa markeringen är det område där utvecklingen ska inledas. Foto: Skellefteå kommun

Trygghet och tillgänglighet

På kartan, som kan ses här ovan, delas Guldtorget in i olika färgmarkerade områden. De gula strecken markerar så kallade influensområden – områden som inte utgör själva torget men som sitter ihop med det och därför påverkar det. Den rosa markeringen omfattar hela torget medan den gröna och blå markeringen utgör det egentliga torget och södra delen av torget. Alla dessa delar måste hänga ihop och integreras med varandra för att skapa ett bra flöde såväl på torget som i stadskärnan.

– Vi kommer att börja med det rosa området. Det ska vara ett torg som lever dygnet och året runt och som kan leverera både trygghet och tillgänglighet.

Just den här dagen ska Enar på det sista mötet med företagare runt torget. Det är Hernan Vega och Nicklas Lindqvist, ägare till The Corner som tar emot. Det märks att det inte är det första samtalet de för med Enar och kommunen kring det framtida Guldtorget. Och de vet precis vad de vill ha för typ av torg.

Enar Nordvik har träffat alla företagare i stadskärnan och runt torget för att höra hur de ser på utvecklingen av Guldtorget. Nicklas Lindqvist och Hernan Vega som äger The Corner, tycker att kommunen varit bra på att lyssna på näringsidkarna. Foto: Caroline Thorén

– Vi vill kunna bygga en inglasad uteservering för att förlänga både vår- och höstsäsongen. Men då måste åtminstone några av träden här utanför tas bort. Och muren som löper längs kortsidan borde man ta bort och kanske göra en liten trappa där istället, säger Nicklas Lindqvist.

– Ja, och en fontän precis framför den plats där muren står idag. Det skulle bli snyggt mot kulturhuset, säger Hernan.

Positiva dialoger

Huruvida det blir en fontän eller inte får framtiden utvisa men att Skellefteå kommun varit en bra dialogpartner som lyssnat på företagarnas tankar och önskemål är Hernan och Nicklas överens om.

– Det har varit väldigt positiva dialoger och samtal. Vi hoppas såklart att det ska börja hända saker med torget och stadskärnan så snart som möjligt. Vi vill verkligen att det ska bli ett fint och inbjudande torg, säger Hernan.

Annons

Flexibel miljö

Enligt Enar kan en stad inte bara bestå av arbetsplatser och bostäder. Levande stadsmiljöer, kulturutbud, restauranger och föreningar är av största vikt för att en stad ska vara attraktiv att slå sig ner i för att leva sitt liv.

– Tittar vi på rådande trender så ser vi att handeln allt mer flyttar ut från stadskärnorna och ersätts av restauranger, kaféer och tjänsteföretag som frisörer och liknande. Därför måste stadsmiljön vara flexibel och långsiktigt planerad.

Annons

Lyftets framtid

När man pratar om Guldtorget går det knappast att undvika att nämna Lyftet – det kanske mest kända konstverket i Skellefteå och som i princip alla mellan 5 och 99 år har en åsikt om. Vad har det för framtid att vänta på det nya Guldtorget?

– Det är ju ett av få konstverk i Skellefteå som folk faktiskt har en åsikt om. På det sättet fyller det ju konstens funktion och är inte bara pynt. Men det är oklart vad som ska hända med det än så länge. Det finns ju en hel del regleringar när det gäller konstverk, säger Enar.

Artikeln är en del av Megafonen 25/10 – 2023. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons