Annons
Vägen till flygplatsen blir längre för många. Foto: Magnus Lindkvist

Snart inleds det stora arbetet med vägen till flyget – trafiken leds om

NYHETER Väg 774 mellan Burträskvägen (väg 364) och Skellefteå Airport ska rustas upp. Arbetet ska pågå till hösten 2024 och under byggtiden kommer trafiken till flygplatsen att ledas om.

Annons

Sträckan mellan Burträskvägen och Skellefteå Airport, genom Östra Falmark, är sliten sedan länge. Den har lappats och lagats i omgångar men kvalitén har stadigt försämrats, så nu vill Trafikverket göra arbetet ordentligt.

Väg 774 ska förstärkas till högsta bärighetsklass, BK4, som tillåter fordon med uppemot 74 tons bruttovikt. Det är ett omfattande arbete som ska pågå till hösten 2024.

– Men vi jobbar inte hela tiden utan tar paus över vintern, säger Jens Engberg, projektledare på Trafikverket.

Annons

Trafikomledning

Så länge arbete sker kommer trafiken att ledas om, så att flygplatsen bara kan nås från Sjöbotten-hållet. Omledningsskyltar ska sättas upp nu under juni.

– Entreprenören börjar etablera sig i början av nästa vecka. Då kommer även avverkning av arbetsområdet att dra igång, på de platser som det behövs. Sedan får man se när skyltarna kommer upp.

Byggsträckan är markerat i rött. Foto: Trafikverket

Den södergående trafiken från Skellefteå kan då köra E 4 ned till Bureå och svänga av. Norrgående trafik på väg 364 från Burträsk kan köra via Hjoggböle och Sjön.

Boende i området

Arbetet påverkar såklart de i Östra Falmark som bor längs byggsträckan.

Annons

Enligt Trafikverket ska de ha tillgång till sina fastigheter under större delen av projektet, men i perioder kommer väg 774 att stängas helt. I de momenten ska marken schaktas.

– Entreprenören kommer då att ha kontakt med de närboende löpande. Då ska vi också ha orange skyltning i varsin ände, som berättar var på sträckan det är stängt. Exakt var och när det blir vet vi inte ännu, säger Jens Engberg.

Framåt hösten ska de lägga ett första lager asfalt. Projektet ska ta paus för vintern i slutet av september och sedan återupptas på våren igen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons