Annons
Foto: Jan Alfredsson / Region Västerbotten

Person skulle opereras – bristande förberedelse ledde till akut åtgärd

NYHETER En patient skulle opereras, men hens sjukdomshistoria gjorde att personen inte kunde intuberas. Det ledde till en akut situation som sannolikt hade gått att undvika.

Annons

Patienten i länet fick en inflammation i gallblåsan och fördes akut till sjukhus. Där lades hen in på en vårdavdelning, i väntan på operation.

Men inför operationen, när personen sövdes, uppstod problem. Hen har bakomliggande sjukdomar som gjorde att vårdpersonalen inte kunde föra ned ett rör i luftstrupen. De tvingades därför göra ett kirurgiskt snitt i luftstrupen, en akut koniotomi, för att skapa en fri luftväg.

Annons

Efteråt kunde de genomföra operationen, men enligt Region Västerbotten hade snittet med stor sannolikhet kunnat undvikas om handläggningen av patienten varit en annan. Regionen konstaterar att förberedelserna inför operationen brustit.

Händelsen har därför anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för granskning enligt lex Maria. Region Västerbotten har också utrett fallet och jobbar för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons