Annons
Baserat på pressmeddelande
Skellefteå Airport. Foto: Arkivbild

Förbereder för framtidens elflyg – ny reguljär linje till norra Finland

NYHETER Under våren har det arbetats intensivt inom elflygsprojektet FAIR för att etablera en ny, reguljär flyglinje mellan Skellefteå Airport och Karleby-Jakobstad flygplats. Det har burit frukt, berättar parterna i ett pressmeddelande.

Annons

På torsdagen samlades aktörerna på flygplatserna i Sverige och Finland för att tillkännage sitt samarbete och offentliggöra tidtabellerna för en ny flyglinje mellan Karleby-Jakobstad, Skellefteå och Umeå.

Linjen ska trafikeras från och med 15 augusti i år – två rutter per vecka, måndag och tisdag. Den kommer inledningsvis att flygas med ett plan som tar nitton passagerare.

– Med denna åtgärd tar vi ett konkret steg i syfte att förbereda regionen för elflyg. I början kommer vi erbjuda fossilfritt bränsle för de som vill klimatreducera sin resa. Från 2024 räknar man med att kunna gå helt över till biobränsle. Några år därefter hoppas vi kunna börja trafikera rutten med elflyg, berättar Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport, i pressmeddelandet.

Annons

”Krävs åtgärder i dag”

Elflygsprojektet FAIR har gjort omfattande utredningar inom detta, och kommit fram till att man måste bygga upp efterfrågan under lång tid för att få bärighet för en flyglinje​. En färdig, inarbetad linje​ ses som en viktig förberedelse innan de eldrivna flygen är på marknaden​. De eldrivna flygen för regionala rutter tros finnas på marknaden inom fem år.

– Det krävs åtgärder i dag med sikte på framtiden. Redan nu finns mycket samverkan mellan regionerna och ett behov av att ytterligare förbättra de öst-västliga förbindelserna, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

– Dessutom befinner sig Kvarkenregionen och Norden i mittpunkten inför en enorm omställning i och med historiskt stora satsningar inom industrin. Detta medför större efterfrågan på tillgänglighet både för företagen, arbetstagare och regionens invånare. Ett fungerande regionalt el-flygsnät kan hjälpa till med att svara på en del av denna efterfrågan, fortsätter hon.

Annons

Elflygets många fördelar

Det är samhällsnyttan, den gröna omställningen för att minska CO2-utsläppen och världens beroende av fossila drivmedel, samt vinsten i restid, som är drivande i det här. De stora fördelarna. Det geopolitiska läget i världen upplevs också ha gjort behovet än mer akut.

– Biobränsle till exempel är viktigt på kortare sikt tills elflygen är på marknaden, både utifrån minskade CO2-utsläpp, men också till att bygga upp en efterfrågan och därmed produktion av biodrivmedel, berättar Robert Lindberg, som också ser ekonomiska fördelar med framtidens elflyg.

Annons

– Eldriften kan betyda drastiskt minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket innebär att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik. Välkommen till framtiden – den skapas här och nu, säger han.

Det blir flygbolaget Jonair som kommer att trafikera den nya linjen.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Kvarkenrådet EGTS
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons