Annons
Annons från Centerpartiet
Centerpartiet i Skellefteå har alltid som utgångspunkt att arbeta för Skellefteås bästa, både när det gäller utvecklingen av stad och landsbygd. De två delarna hör ihop, menar de.

Landsbygd och stad hand i hand – för Skellefteås bästa: ”Grunden i vår politik är individens frihet och alla människors lika värde”

ANNONS Centerpartiet vill att landsbygd och stad ska utvecklas tillsammans. “En attraktiv landsbygd gynnar även staden – och en attraktiv stad gynnar landsbygden”, säger Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå.

Denna artikel är en annons från Centerpartiet.

Centerpartiet i Skellefteå har alltid som utgångspunkt att arbeta för Skellefteås bästa, både när det gäller utvecklingen av stad och landsbygd. De två delarna hör ihop, menar gruppledaren Carina Sundbom.

– Vi vill förverkliga idén om en grön stad, framgångsrika landsbygder och ett gott liv hela livet, berättar hon.

För att skapa det behövs bland annat förutsättningar för bra vägar och kollektivtrafik, att det är lätt att bygga och bo på landsbygderna och i stan, att skola, omsorg och hälsovård finns nära människorna och att barn och unga får en trygg uppväxt.

Stad och land – hand i hand. För Skellefteås bästa. Katarina Larsson, Carina Sundbom, Håkan Andersson

Centerpartiet har en politik för mer trygghet, en starkare välfärd och ökad valfrihet.

– Grunden i vår politik är individens frihet och alla människors lika värde. Dessa grundläggande värden är viktiga för alla och handlar om att ge varje människa kraft – gammal som ung. Vi vill att Skellefteå ska vara en härlig kommun att födas, leva och bo i samt arbeta, besöka och åldras i, säger Carina.

En grön stad

Inför valet i september är Centerpartiets viktigaste vallöfte “att hela kommunen, både stan och landsbygderna, kan ta positiv del av den snabba tillväxten som nu sker i Skellefteå. För Skellefteås bästa.”

– Tänk dig en trygg och grön stad med liv och puls i centrum och med närhet till stadsdelarna som utformas som stadsbyar. Vår framtida stad är trygg, nära och grön, säger Carina.

“En attraktiv landsbygd gynnar även staden – och en attraktiv stad gynnar landsbygden”, säger Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå.

När det gäller Skellefteås landsbygd är den bland de mest omfattande och innehållsrika i Sverige med allt från kust och hav till ängar, berg och dalar.

– Det är en ynnest och rikedom för en kommun att ha tillgång till en sådan miljö att vårda och utveckla, vilket vi vill, säger Carina som även lyfter fram klimatutmaningarna som en viktig fråga där miljöfrågor för både stadens och landsbygdernas utveckling och livsmiljöer räknas.

– Vi vill det ska vara enkelt att vara miljövän. Hållbart byggande, tillgängliga återvinningscentraler och förnybar energi är några viktiga satsningar för att minska klimatpåverkan.

Yngre och äldre

Förutom viljan att landsbygden och staden ska utvecklas hand i hand har Centerpartiet fler fokusområden. Det handlar till exempel om barn och unga, satsningar på äldre och en bra miljö för både små och stora företag att verka i.

– Vi ser att det behövs både mindre och större förskolor och skolor med likvärdig utbildning och bra elevhälsovård. Detta för att tillgodose barnens bästa, pedagogernas arbetsmiljö och familjernas önskemål och behov, säger Carina.

En stad för alla. För Skellefteås bästa. Kornelia Paulander, Pär Brubäcken, Carina Sundbom, Kjell Bergmark, Maria Bernsson.

För äldre ser de vikten av en nära och tillgänglig vård och äldreomsorg – men även fler förebyggande hälsoinsatser, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta efter 65 år och fler bostäder för äldre.

– Centerpartiet vill att seniorer ska kunna ta del av det goda som samhället har att erbjuda och att de äldres erfarenhet ska tas till vara.

Centerpartiet vill även göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag.

– Det behövs en företagspolitik som fokuserar på möjligheter och mindre på krångel. Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, säger Carina.

Val till Kommunfullmäktige

1  Carina Sundbom, 60 år, gruppledare, Södra Hedensbyn

2  Håkan Andersson, 61 år, civilingenjör, Kåge

3  Katarina Larsson, 34 år, förskollärare, Burträsk

4  Kjell Bergmark, 49 år, kulturgeograf, Degerbyn

5  Maria Bernsson, 53 år, specialpedagog, Myckle

6  Kornelia Paulander, 24 år, ämneslärarstudent, Stämningsgården

7  Pär Brubäcken, 52 år, gymnasielärare, Norrböle

8  Mirjam Abrahamsson, 42 år, barnmorska, Drängsmark

9  Ann-Sofi Burström, 47 år, biblioteksassistent, Jörn

10  Monica Andersson, 60 år, SPA terapeut, Fällfors

11  Lovisa Johansson, 36 år, marknadschef, Bränntjälen

12  Maria Sandström, 52 år, hortonom, Mobacken

13  Anna Morén, 45 år, kyrkvaktmästare, Lövånger

14  Johan Ceder, 43 år, bonde, Gagsmark

15  Anna From-Lindqvist, 65 år, småföretagare, Skellefteå C

16  Olle Markgren, 70 år, agronom, Källbomark

17  Daniel Sehlin, 39 år, teknisk förvaltare, Skelleftehamn

18  Amir Farrokhi, 46 år, säljare, Sjungande Dalen

19  Johan Norström, 49 år, krematorietekniker, Kusmark

20  Naimi Sandström, 20 år, student, Skellefteå C

21  Anna Ivanovna Stenberg, 44 år, utbildningsledare, Sörböle

22  Kurt Vallmark, 78 år, fd köpman, Ragvaldsträsk

23  Alexandra Bergman, 31 år, mamma, Skelleftehamn

24  Pernilla Granström, 50 år, avdelningschef, Morön

25  Gabriella Rymark, 51 år, verksamhetsutvecklare, Nordanå

26  Leif Wikberg, 63 år, egenföretagare, Ostvik

27  Stefan Pettersson, 60 år, entreprenör, Ljusvattnet

28  Kennet Pettersson, 64 år, träindustriarbetare, Ljusvattnet

29  Leif Holmkvist, 78 år, företagare, Kåge

30  Simon Ekman, 31 år, egenföretagare, Getberget

31  Tobias Holmström, 36 år, ingenjör, Eriksberg

32  Carina Strand, 68 år, förskollärare, Skellefteå C

33  Zamen Shafai, 29 år, civilingenjör, Byske

34  Philip Cohen, 75 år, marknadskonsult, Bergsbyn

35  Ann-Christin Falkman, 71 år, boendehandledare, Bureå

36  Mats Lundberg, 60 år, skogsföretagare, Medle

Centerpartiet Skellefteå

Läs mer på www.centerpartiet.se/skelleftea

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Centerpartiet.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons