Annons
Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt. Foto: Arkivbild / Pressbild

Ny gemensam inspektion gjord på Northvolts område – såg flera fel: ”Varje brist en brist för mycket”

NYHETER Förra veckan genomfördes en ny myndighetsgemensam inspektion på Northvolts industriområde. Flera brister listas när polisen nu redogör för resultatet.

Annons

I november genomfördes en större arbetsplatsinspektion på Northvolts område, riktad mot företagen som arbetade där. Efteråt kunde polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten alla redogöra för diverse brister, vilket också fått Northvolt att agera. De ska jobba närmare facken nu, och i dag tillåts inte mer än två underleverantörsled i upphandlingarna.

Ändå upptäcktes felaktigheter när en ny, myndighetsgemensam inspektion genomfördes på området i torsdags. Polisen berättar nu om resultatet.

Bristerna som upptäcktes

Denna gång kontrollerades 13 företag av Arbetsmiljöverket. Enligt polisen kommer de flesta få krav på att brister ska åtgärdas.

Annons

Bland annat ska det, vid vissa arbeten, inte funnits tillräckligt med skydd som hindrar arbetarna från att falla från höga höjder. Några maskiner var inte besiktade på ett korrekt sätt och därmed osäkra att använda, ett företag riskerar också sanktionsavgift för bristande besiktning av grävmaskin. Arbetsmiljöverket såg även att det, i ett schakt, fanns risk för att jord skulle kunna rasa ned på dem som arbetar där.

De ska också ha träffat utländska arbetstagare som inte var anmälda som utstationerade i Sverige av sina arbetsgivare.

Skatteverket å sin sida kontrollerade personalliggaren på åtta företag. Även här upptäcktes brister, i form av att fyra personer inte var registrerade för arbetspasset. Det kommer att leda till kontrollavgifter för företagen i fråga. Både i fyrsiffriga och, i vissa fall, femsiffriga belopp.

Annons

Ingen anmälan från polisen

Polisen berättar att de haft en brottsförebyggande inriktning på insatsen, i syfte att visa på vikten av löpande kontroller i pågående byggprojekt. Med den stora industrisatsning som pågår i Norrland satsas mycket pengar i olika projekt, vilket skapar många arbetstillfällen, men som också kan leda till ökad arbetslivskriminalitet.

I november ledde polisens kontroller av 49 arbetstagare bland annat till tolv avvisningsbeslut, efter att arbetstillstånd ifrågasatts. Denna gång redogör polisen inte för några brister alls.

Kommer polisens del av insatsen att resultera i någon brottsanmälan?

– Inte den här insatsen, berättar Katarina Johansson, gruppchef vid gränspolisen.

Annons

Northvolts syn på saken

Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt, har tagit del av resultatet. Sådana här inspektioner görs löpande på större byggen, noterar han, och bristerna som uppmärksammats nu är mindre än förut. Ändå är varje brist en brist för mycket, konstaterar Anders Thor.

– Generellt samarbetar vi nu med berörda myndigheter, Byggnads och övriga fackförbund för att ta in deras expertis redan i upphandlingen av underleverantörer, och ökar kontrollen strukturellt genom att sätta en gräns för max två underleverantörsled i nya upphandlingar, säger han i en kommentar.

– När det kommer till de här specifika fallen, som exempelvis bristande besiktning av en grävmaskin och felaktig registrering av arbetspass, så är principen att underleverantörerna i dialog med oss som beställare ska presentera åtgärder och potentiellt anta fler förebyggande insatser för att de inte ska upprepas, fortsätter Anders Thor.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons