Annons
Northvolt Ett i Skellefteå. Pressbild: Northvolt

Efter insatsen på fabriksområdet – så jobbar Northvolt för att tackla problematiken: ”Vi är inte naiva”

NYHETER Efter arbetsplatsinspektionen berättar nu Northvolt hur de tänker jobba för att motverka fusk på byggarbetsplatsen.

Annons

Förra veckan genomfördes en myndighetsgemensam inspektion på fabriksområdet, riktad mot byggföretag som arbetar här. Polisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten utförde kontroller inom sina respektive ansvarsområden, vilket även resulterade i flera anmärkningar, brottsanmälningar och krav på avgifter.

Denna problematik är inte unik för Northvolts fabriksområde. Fackförbunden ser att fusk ofta förekommer på byggarbetsplatser, inte minst på större och mer komplexa.

I en debattartikel i Norran påpekar dock Northvolt att detta inte kan vara en ursäkt för att inte attackera problematiken, och berättar hur de kommer jobba framledes.

Annons

Det handlar dels om myndighetssamverkan. Northvolt berättar att myndigheternas expertis ska tas in tidigare, både i upphandlingsprocessen och beställarens löpande kontroller, så att problemen kan förebyggas snarare än att upptäckas i efterhand.

Dels handlar det om facklig samarbete. Northvolt ska även inkludera fackförbunden tidigt i upphandlingsprocessen och kräva tydligare villkor gällande lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal, eller villkor som motsvarar lägsta nivåer i ett centralt kollektivavtal. Det utlovas ske i alla Northvolts upphandlingar på byggarbetsplatsen.

Annons

Slutligen handlar det om ökad kontroll. Northvolt har infört patrullerande vakter som ska se till att endast behörig och auktoriserad personal befinner sig på arbetsplatsen. Northvolt ska samtidigt göra hårdare bakgrundskontroller av alla aktörer på bygget.

Dessutom begränsas antalet led av underleverantörer som byggföretag får etablera, vilket ska underlätta kontrollmöjligheterna för både beställarna och fackförbunden.

Annons

”Vi är inte naiva och tror att vi sitter på lösningar som snabbt och enkelt städar bort decennier av strukturella problem i byggbranschen. Vi vet om att vi kommer att tampas med de här problemen i år framöver, med framgångar och bakslag”, skriver Northvolt i Norrans debattartikel, men berättar att de ser en möjlighet att ta ansvar.

Tillsammans med myndigheter, fackförbund och andra företag hoppas de skapa en ny bästa praxis, som i förlängning kan bidra till en mer socialt hållbar byggindustri.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons