Annons
Den ursprungliga budgeten för Sara kulturhus var 1 050 miljoner kronor. Slutnotan blev 1 245 miljoner. Foto: Magnus Lindkvist

Därför kostade Sara 195 miljoner mer: ”Alla har vi påverkats av pandemin”

SAMHÄLLE Innan byggstart budgeterades 1 050 miljoner kronor för Sara kulturhus. Trots att den siffran revideras under 2020 blev slutnotan dyrare ändå. “Alla har vi varit påverkade av pandemin på ett eller annat sätt”, säger Åsa Andersson, vd Skellefteå Industrihus.

Annons

Att totalkostnaden för Sara kulturhus skulle överstiga den planerade budgeten har varit känt länge.

Frågan har varit: hur mycket?

Häromveckan presenterades svaret vid en pressträff på Stadshuset. Slutkostnaden blev 1 245 miljoner kronor. Det är 75 miljoner mer än den utökade budgeten från 2020, och 195 miljoner mer än den ursprungliga budgeten.

Att kostnaden ökat så mycket beror på en rad faktorer. Som det har sagts flera gånger förr var bygget väldigt komplicerat. Man underskattade exakt hur komplicerat det faktiskt var, vilket ledde till förseningar under hela projektet.

Åsa Andersson, vd Skellefteå Industrihus, och Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler. Foto: Jonatan Stålhös

En annan stor bidragande orsak var pandemin. Utöver sjukfrånvaro har byggbranschen fått erfara hur materialpriser stigit kraftigt – prisindex för byggvaror har stigit med omkring 40 procent sedan slutet av 2020.

Att materialpriserna ökade blev snabbt kännbart, eftersom totalentreprenören SSEA (tidigare Hent) ersattes på löpande räkning. Man hade alltså inte avtalat om ett fast pris för bygget när man ingick avtalet.

Annons

Men enligt Åsa Andersson, vd för Skellefteå Industrihus, hade ett fast pris förmodligen inte gjort slutnotan billigare. Snarare tvärtom.

– Många har åsikter om modellen med löpande kostnader, men vi bedömer att det förmodligen hade blivit dyrare i slutändan med ett fast pris, säger hon.

– Med den typ av projekt som det här var så fanns stora riskfaktorer för en entreprenör. Det hade de behövt ta höjd för i prissättningen, fyller Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler, i med.

Åsa Andersson, vd Skellefteå Industrihus presenterade slutnotan för Sara Kulturhus. Foto: Jonatan Stålhös

Det fanns ändå skilda meningar mellan SSEA och byggherrarna Skellefteå kommun och Industrihus om vad kostnaden skulle bli. Frågan har handlat om hur mycket av de utökade utgifterna som kommunen och Industrihus skulle behöva stå för.

Den slutnota som nu presenterats är ett resultat av den förhandlingen, men det framgår inte hur mycket som SSEA har gått med på att kompensera. Med hänvisning till att de är ett börsnoterat företag omfattas de uppgifterna av affärssekretess.

Annons

Hade ni önskat att SSEA skulle tagit större del av kostnaden?
– Jamen så är det väl. Och de hade väl önskat att vi skulle betala mer, säger Åsa Andersson.

Eftersom ni inte går ut med detaljerna är det här nog en fråga många kommer att fundera kring. Hade ni velat gå ut med mer information till kommuninvånarna?

– Det som jag tänker att man behöver förstå som kommuninvånare är att det här har varit svårt. Dels komplexiteten i bygget men också de omvärldsfaktorer vi haft, de hade vi aldrig kunnat förutse. Det tror jag att människor har förståelse för – alla har vi varit påverkade av pandemin på ett eller annat sätt, säger Åsa Andersson.

Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler. Foto: Jonatan Stålhös

Tidningen Folkbladet har publicerat kritik från byggarbetare som pekar på brister som bidrog till att förlänga byggtiden. Har ni lyft de frågorna med SSEA?

– När det gäller så här stora projekt finns det alltid saker som fungerar bra och saker som fungerar mindre bra. Jag tror inte att det här bygget sticker ut jämfört med andra stora byggen, säger Åsa Andersson.

Annons

Av de 75 miljoner kronor som överstiger budget kommer 69 miljoner kronor betalas av Skellefteå Industrihus och 6 miljoner av Skellefteå kommun, Support och lokaler.

– Vi tog höjd för budgetöverskridandet redan i bokslutet för 2021 så det kommer inte att påverka Skellefteå kommuns övriga verksamheter, säger Jan Sundbom.

Budgeten skrevs upp

Ursprunglig budget innan byggstart: 1 050 mkr
Reviderad budget 2020: 1 170 mkr
Total kostnad: 1 245 miljoner kronor
Skillnad: 195 miljoner (18,6 procent) över ursprungliga budgeten, 75 miljoner (6,4 procent) över reviderade budgeten

Artikeln är en del av Megafonen 7/4 – 2022. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons