Annons
En skiss av Bergsbyns företagspark. Illustration: MAF Arkitektkontor

Ny företagspark ett steg närmare verkligheten – ska rymma cirka 30 industritomter bredvid Northvolt

NÄRINGSLIV Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom bygget av Bergsbyns företagspark. Om medel beviljas kan förberedelserna för cirka 30 industritomter komma igång på området.

Annons

Totalt handlar det om 38 hektar. Området ligger direkt väster om Northvolts industriområde och nu, efter samhällsbyggnadsnämndens måndagsmöte, kan arbetet med den nya företagsparken börja – förutsatt att kommunstyrelsen skjuter till medlen.

– Området ska komplettera närliggande tyngre industrier och erbjuda service till företag och människor som befinner sig i Skellefteås expansiva östra delar, säger Per Henriksson, en av projektledarna vid Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

Cirka 30 industritomter

Kalkylen för hela anläggningsprojektet uppgår till 95,1 miljoner kronor. Beredningen av industritomterna, cirka 30 stycken, bedöms kosta 26,5 miljoner. VA-arbetet beräknas till 21,9 miljoner och gatuarbetet 46,7 miljoner, inklusive gång- och cykelanslutningar.

Annons

Först gäller det att börja förbereda de 30 tomterna. Här samarbetar Skellefteå kommun med NCC, som antogs som entreprenör i juni förra året.

– Vi på NCC har anammat kommunens tidiga vision för området och har nu tagit fram gemensamma mål som vi arbetar mot, säger Daniel Marklund, projektchef på NCC, och fortsätter.

– Att utmana byggbranschen på det sättet Skellefteå kommun gör är verkligen något som inspirerar mig personligen och jag är övertygad om att det kommer bli ett utmärkt tillskott och komplettera den övriga industrin i området.

Annons

Hållbarheten i fokus

Hållbarhet ska genomsyra projektet. Enligt kommunen ska det certifieras enligt CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme), och det ställer krav på rejält miljöarbete under såväl projektering som produktion. Då med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

– Kommunens ambition är att området likt Site East ska ha en stark hållbarhetsprofil. I projektet Bergsbyns företagspark kommer vi att ta tillvara på tidigare erfarenheter och insikter för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och för att hela tiden bli ännu bättre, säger Yvonne Nyman, den andra projektledaren vid Skellefteå kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons