Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Arkivbild

Torget i Skellefteå ska utvecklas – utformning, möjliga aktiviteter och växtlighet utreds i nytt program

NYHETER Torget i centrum ska bli en mer attraktiv mötesplats. Bygg- och miljönämnden har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett program för detta, meddelar kommunen på torsdagen.

Annons

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden i den fördjupade översiktsplanen för centrala Skellefteå, och ett program för torget har funnits med i planerna sedan 2016.

– Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras och åtgärdas, förklarar Felicia Lundmark (S), ordförande för bygg-och miljönämnden.

Tanken är att torget ska fortsätta ha en flexibel utformning, med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter, året om. Programmet för torget ska arbetas fram under 2022, sedan väntar samråd och granskning och här kan invånarna tycka till.

Annons

Samhällsbyggnad ska utreda utformning och växtlighet, vad som ska finnas på torget, vilka aktiviteter som ska möjliggöras och hur torget ska möta angränsande områden.

Just nu pågår även en medborgardialog om förslag på torgets formella namn, vilket vi har berättat om förut. Det nya namnet förväntas bli klart och antaget under våren.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons