Annons
Baserat på pressmeddelande
Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare. Foto: Pixabay / Linn Johansson

Nu ökar smittan i Skellefteå – även influensa och vinterkräksjuka ökar i Västerbotten: ”Tvätta händerna”

NYHETER Smittan ökar nu i länet, både i Skellefteområdet och i södra Lappland. För att minska smittspridningen är det viktigt att följa de nationella rekommendationerna som gäller sedan den 8 december, betonar Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Förra veckan analyserades 10 686 covid-prover. En ökning jämfört med veckan innan, då 9 776 prover analyserades. 274 var positiva nu, att jämföra med 234 fall vecka 48.

– Precis som i resten av landet ser vi en ökning av antalet smittade i covid-19. Utöver detta ser vi fler som blir sjuka i influensa och vinterkräksjuka. Var noga med att tvätta händerna ofta och stanna hemma när du har sjukdomssymtom. Om du har symtom på covid-19 ska du provta dig, säger biträdande smittskyddsläkare Gunilla Persson.

103 fall hittades i Skellefteområdet, 19 i södra Lappland, 146 i Umeområdet och sex bland personer som är skrivna utanför Västerbottens län. Detta innebär att smittan nu ökat i Skellefteområdet och i södra Lappland, men minskat något i Umeområdet.

Annons

Smittan är störst bland personer i åldersgruppen 30–39, där vaccinationstäckningen är lägre än i andra grupper. Den ökar dock i alla åldersgrupper mellan 20 och 69 år.

– Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Se till att vaccinera dig om du är ovaccinerad och boka tid för påfyllnadsdosen om du hör till en av de grupper som kan få den, fortsätter biträdande smittskyddsläkaren i utskicket.

Nya nationella rekommendationer

Sedan den 8 december gäller nya nationella rekommendationer. Individer ska hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer. Vuxna rekommenderas att undvika kollektivtrafik när det är risk för trängsel, och om möjligt använda färdsätt som att gå, cykla eller åka bil. Munskydd gäller när trängsel i kollektivtrafik inte går att undvika.

Annons

Det är inte läge att vara på platser där det inte går att hålla avstånd till andra, säger Gunilla Persson och berättar att det sker en del trängsel i samband med julhandeln.

– Försök att handla på tider när det är mindre folk i rörelse, så att det är möjligt att följa rekommendationen om att hålla avstånd, uppmanar hon i pressmeddelandet.

Utöver rekommendationerna till individer har arbetsgivare också ett ansvar. De ska underlätta för anställda att vaccinera sig, göra det möjligt att hålla avstånd på jobbet, undvika större samlingar samt erbjuda möjligheten att i viss mån arbeta hemifrån.

Annons

Ovaccinerade bör fortsatt vidta särskilda åtgärder för att undvika att själva bli sjuka samt för att minska smittspridningen. Du rekommenderas att hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakter med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 samt personer som är 70 år eller äldre. Det gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl inte kan ta vaccinsprutan.

Det är väldigt viktigt att alla följer de rekommendationer som finns, skriver regionen.

– Om smittan fortsätter att öka eller om vården blir belastad kan det bli aktuellt med hårdare rekommendationer, poängterar biträdande smittskyddsläkaren i utskicket.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons