Annons

Barn drabbades av förlamning och krampanfall efter misstag i vården

NYHETER Låga blodsockernivåer uppmärksammades inte, vilket ledde till allvarliga konsekvenser för ett barn. Ärendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, som ska granska händelsen.

Annons

Barnet i Västerbotten har flera funktionshinder och får andningshjälp med respirator i hemmet. Hen inkom till en akutmottagning, med svårigheter att andas, och lades in på barnavdelningen. Tillståndet blev dock värre och intensivvårdsläkare fick tillkallas.

Läget stabiliserades, men försämrades sedan igen och barnet flyttades till intensiven.

Det var här som personalen upptäckte att barnet hade en väldigt låg blodsockernivå, och att nivån varit låg redan vid ankomsten till sjukhuset. Utan att någon sett det eller vidtagit någon åtgärd. I tur ledde detta till farligt lågt blodsocker – grav hypoglykemi.

Hypoglykemin orsakade kramper och medvetslöshet, och några månader efteråt är barnet fortfarande mycket påverkat. Region Västerbotten skriver att hen är förlamad på ena sidan och tröttare än tidigare. Barnet får även krampanfall och har svårt sitta.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Region Västerbotten har även utrett fallet och jobbar för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons