Annons
Baserat på pressmeddelande
Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvården i Skellefteå. Foto: Malin Grönborg

Hårt söktryck på vården – nu görs insats för att minska belastningen

NYHETER Läget är ansträngt och primärvården kämpar med ett högt söktryck, likaså länets akutmottagningar och 1177 Vårdguiden på telefon. För att underlätta för personalen och göra vården mer tillgänglig informerar regionen nu brett om de olika ingångarna till vården och när de bör användas, skriver de i ett pressmeddelande.

Annons

Under pandemin har hälsocentralerna haft ett utökat och resurskrävande uppdrag med vaccinationer som medfört hårda prioriteringar, inleder Region Västerbotten.

– Både medarbetare och patienter vill att det ska vara som förr, men det är det inte, berättar Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvården i Skellefteå, i utskicket.

– Vi hanterar fortfarande pandemins effekter med omfattande vaccinationsinsatser och framskjuten vård, dessutom ökar andra infektionssjukdomar, förklarar Camilla.

Annons

För att minska belastningen på redan hårt pressade medarbetare i primärvården, på akutmottagningarna och på 1177 Vårdguiden på telefon görs nu en ansträngning för att informera brett om vilka kontaktvägar till vården som i första hand bör användas, för att resurserna ska kunna nyttjas på bästa sätt och för att tillgängligheten ska öka.

I sociala medier och i annonskampanjer lyfter Region Västerbotten bland annat den nyligen lanserade tjänsten Hälsodigitalen, där alla som är listade på en hälsocentral i Västerbotten kan söka vård. Ofta räcker det med egenvårdsråd, men finns behov kan patienten chatta med en sjuksköterska och få fler råd, eller hjälp att slussas vidare.

Annons

Isabell Zemrén, områdeschefen för närsjukvården i södra Lappland, bekräftar bilden av en pressad primärvård men betonar samtidigt att invånarna kan känna sig trygga.

– Man får den vård och behandling man behöver, det ska man känna sig trygg med.

Hon anser dock att regionen kan bli i bättre på att informera om de olika ingångarna som finns, beroende på vilken vårdnivå som behövs. Region Västerbotten ska också skicka ut information om detta till samtliga hushåll i länet, som en del i denna insats.

De olika kontaktvägarna till vården

Region Västerbotten lyfter dessa tre ingångar i informationen som skickas ut:

  • Besök i första hand webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du ska göra och när du ska söka vård. Genom att logga in kan du till exempel förnya recept och läsa din journal.
  • Via 1177.se når du också tjänsten Hälsodigitalen. Det är en av primärvårdens gemensamma ingångar. Du kan starta ditt vårdärende och svara på förberedande frågor om dina besvär när som helst under dygnet. Du får anpassade råd och kan chatta med vårdpersonal. Du kan också skicka in bilder och ha videosamtal. Om det behövs får du hjälp vidare till din hälsocentral.
  • Ring 1177 Vårdguiden på telefon. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en bedömning av dina symtom, ger dig råd och vägleder dig till rätt mottagning om det behövs.

Källa: Region Västerbotten

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons