Annons
Baserat på pressmeddelande
Provtagning för covid-19. Pressbild: Region Västerbotten

Viss minskning av covid-19 i länet – smittspridningen nu störst kring Umeå • Vaccinationerna fortsätter

NYHETER Förra veckan minskade antalet positiva fall av covid-19 något, men smittspridningen i länet är fortsatt hög bland personer som är ovaccinerade. Det skriver regionen i ett pressmeddelande.

Annons

Förra veckan analyserades 5 972 prover och 263 fall var positiva. Det är en minskning i både antalet analyserade tester och antalet positiva provsvar, jämfört med vecka 38.

Den 29 september lättades flera av de restriktioner som gällt under pandemin, men rekommendationen att stanna hemma och provta sig vid symtom gäller fortfarande.

– Det är fortfarande viktigt att stanna hemma och testa sig för covid-19 när du är sjuk. Det gäller även vid milda förkylningssymtom, som snuva och halsont, och även om du är vaccinerad, förklarar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smittskyddsläkare Stephan Stenmark. Pressbild: Region Västerbotten

För alla som inte är fullvaccinerade gäller det även att hålla avstånd till andra, och att undvika närkontakt med de över 70 år och de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Det är både för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.

– 85 procent av Västerbottens befolkning som är 16 år eller äldre är fullvaccinerade, men den siffran behöver bli ännu högre. Det är framför allt personer i åldrarna 16 till 40 år som behöver se till att boka tid och bli fullvaccinerade. Det finns gott om lediga tider i länet och även flera alternativ med drop in, fortsätter smittskyddsläkaren.

Smittläget under vecka 39

Smittspridningen är nu störst i Umeområdet, som hade 178 av de positiva fallen. 82 fall var i Skellefteområdet, ett i södra Lappland och två som är skrivna utanför länet.

Annons

Smittan sprids huvudsakligen i sociala sammanhang, på fritidsaktiviteter, i skola, på arbetsplatser och inom familjen. Smittspridningen finns fall i alla åldersgrupper, men smittan är som störst bland personer som är 10–19 år, där de flesta är ovaccinerade.

– Att smittan inte är lika stor i de åldersgrupper där många är vaccinerade visar på vaccinens effekt. Snart inleds vaccinationen av 12 till 15-åringar och det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig, även i den åldersgruppen. Kunskapsläget har utvecklats och nu vet vi att nyttan med vaccination av barn överväger riskerna, och att det skyddar både dem själva och andra, berättar Stephan Stenmark i pressutskicket.

Annons

Vaccination av 12–15-åringar

Vecka 41 inleds vaccination av 12–15-åringar, vilket huvudsakligen ska ske på skolor.

– Vi kommer inte att hinna vaccinera på alla skolor redan vecka 41. Det är många som ska vaccineras och det kommer att ta några veckor innan alla har hunnit erbjudas sin första dos, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

För att barnet ska få vaccineras behövs samtycke från barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare behöver båda lämna samtycke. Om en vårdnadshavare är med vid vaccinationstillfället behöver dock samtycke inte lämnas. Vårdnadshavarna kommer att ges information, samtyckesblanketter och hälsodeklaration från barnets skola inför vaccinationsstarten. Regionen ansvarar därefter för själva vaccinationen.

Ronny Lestander, vaccinationssamordnare. Pressbild: Region Västerbotten

– Skolorna har en vana av att vaccinera eleverna och det kommer att gå till ungefär som det brukar vid exempelvis vaccination mot HPV eller mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vi tror att det ska flyta på bra och hoppas många kommer vilja vaccineras.

En tredje vaccindos

Förra veckan blev det klart att Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer med hemtjänst beslutad av kommunen, personer med hemsjukvård samt till alla som är 80 år eller äldre. Då ska det ha gått minst sex månader sedan det senaste vaccinationstillfället.

Anledningen till beslutet är att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigt i vaccinationsprocessen har börjat avta, framför allt bland personer 80 år eller äldre.

Annons

I dessa grupper kommer den tredje dosen att gå till på samma sätt som de första. De som bor på särskilda boenden får sin dos på boendena, och de som har hemsjukvård eller hemtjänst får sin dos av hemsjukvårds- eller hemtjänstpersonalen alternativt på hälsocentralen. De som är 80 år eller äldre – och som inte hör till någon av de tidigare nämnda grupperna – kommer att få boka tid på en hälsocentral, förklarar regionen.

– Region Västerbotten startar omgående med detta, och flera verksamheter är i full gång att planera genomförandet. Vi har en intern prioriteringsordning som innebär att personer som bor på särskilda boenden eller som har hemsjukvård får den tredje dosen först, sedan personer med hemtjänst och sist övriga som är födda 1941 eller tidigare. Det går alltså inte att boka tid på hälsocentralen än, säger Ronny Lestander.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons