Annons
Baserat på pressmeddelande
Detaljplaneskissen visar simhallen och dess tänkta utbyggnad i bildens nederkant. Foto: Pressbild

Nytt aktivitetscenter planeras i Hemavan: ”Behovet av alternativa aktiviteter till skidåkning är stort”

NYHETER Hemavans simhall kan komma att utvecklas till ett modernt aktivitetscenter med padel, gym, spa och klättring. Bakom idén står Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group. "Det vore fantastiskt att kunna erbjuda både ortsborna och turisterna den här möjligheten", säger Dick Burlin, en av initiativtagarna, i ett pressmeddelande.

Annons

Hemavans simhall stängdes i februari 2020 och det har varit många frågetecken kring dess framtid.

– Att behöva stänga simhallen var givetvis tråkigt av flera skäl, men tyvärr nödvändigt på grund av av det stora renoveringsbehovet, säger William Wiklund på Hemavan Fjällcenter, som stått för driften av simhallen de senaste åren.

Men nu finns nya visioner för simhallen och utvecklingen av hela anläggningen.

– Vår ambition är att bidra till ett ökat utbud av aktiviteter både för turism och ortsbefolkning i Hemavan/Tärnaby, säger Dick Burlin.

Annons

Förutom att själva simhallen ska totalrenoveras, kommer aktivitetscentret att innehålla två padelbanor, spa, gym, klättring, och en idrottshall. De nya aktiviteterna skall inrymmas in en planerade tillbyggnad av dagens simhall.

– Vi vet att behovet av alternativa aktiviteter till skidåkning, vid exempelvis dåligt väder, är stort, menar William Wiklund

Jobba tillsammans

De båda parterna, Hemavans Fjällcenter och Burlin Invest Group, kommer att samarbeta kring etableringen av aktivitetscentret. Burlin Invest Group kommer att förvärva simhallen och ansvara för renovering, tillbyggnad och omvandlingen av dagens simhall till morgondagens aktivitetscenter.

– Vi kommer tillsammans att jobba med etableringen och marknadsföringen av aktivitetscentret och dess olika aktiviteter. Den dagliga driften kommer fortsatt att bedrivas av oss på Hemavans Fjällcenter, förklarar William Wiklund.

Annons

Parterna för nu en dialog med Storuman kommun under vilka förutsättningar kommunen skall kunna nyttja simhallen och idrottshallen. Att kommunen fortsatt kommer att köpa motsvarande tjänster som man gjort tidigare är en av förutsättningarna för att satsningen och investeringen skall bli verklighet.

– Vi hoppas och tror att såväl kommunen som ortsbefolkningen i Hemavan och Tärnaby delar vår entusiasm och vision kring projektet.

Just nu pågår arbete med detaljplanen kring hela det område där Hemavans Fjällcenter ligger. Parterna hoppas förstås på att den blir klar i närtid.

– Förutsatt att den antas, så kommer bygget att kanske att kunna starta redan under senhösten, säger William Wiklund.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Hemavans Fjällcenter
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons