Annons
Hans Andersson. Foto: Patrick Degerman

Förvaltningschef använde privat bonuskort och bröt mot reglerna: ”Har berättat om sitt misstag”

NYHETER Förvaltningschefen på samhällsbyggnadskontoret har registrerat ett privat bonuskort vid tjänsteresor, vilket strider mot riktlinjerna: "Jag har aldrig utnyttjat de poäng som har genererats"

Annons

Hans Andersson, förvaltningschef på Skellefteå kommuns samhällsbyggnadskontor, har själv berättat om det inträffade i en extern utredning som kommunen låtit göra. Detta efter att en anmälan kommit in via Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion.

Hans Andersson har medgett att han använt sitt privata bonuskort vid tjänsteresor.

– Jag uppskattar att Hans Andersson har berättat om sitt misstag och har accepterat hans ursäkt, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson i ett pressmeddelande.

Hon tycker att det är viktigt att medarbetare agerar på ett sätt som bygger förtroende för kommunen. Inte minst personer i chefsposition, menar Kristina Sundin Jonsson.

Annons

Vad utredningen visat

Utredningen nämner att Hans Andersson av integritetsskäl inte gett utredarna vissa underlag som har efterfrågats. Gällande andra underlag har utredarna inte kunnat verifiera fullständigheten. Fyra specifika resmål nämns i anmälan till kommunen och utredarnas bedömning är ändå att dessa resor inte har betalats med bonuspoäng.

Kommunen skriver att utredarna inte rekommenderar någon ytterligare utredning av ärendet, samt att förvaltningschefen Hans Andersson nu har sagt upp sitt bonuskort.

– Jag har fortsatt att registrera mitt bonuskort vid tjänsteresor, trots att riktlinjerna som infördes 2016 inte längre tillåter det. Jag har aldrig utnyttjat de poäng som har genererats, men jag borde ha tagit del av de nya reglerna mer noggrant. Invånarna i Skellefteå ska alltid kunna lita på att vi gör vårt bästa för kommunen, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons