Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pexels / Region Västerbotten

Region Västerbotten begär att få aktivera krislägesavtal: ”En sista utväg i ett mycket tufft läge”

NYHETER Region Västerbotten har idag beslutat om att skicka in en begäran om att krislägesavtalet ska aktiveras för personal inom intensivvårdsverksamheten och infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus samt vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett, skriver regionen i ett uttalande.

Annons

Enligt Region Västerbotten vårdas just nu 67 personer på sjukhus och 17 av dessa på en intensivvårdsavdelning. Det är den högsta siffran sedan coronapandemins start och nu gör det ansträngda läget att regionen ansöker om att aktivera krislägesavtalet.

– Vårdläget är enormt ansträngt i vissa verksamheter och vi förutspår en ytterligare ökning av covid-19 patienter, förklarar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Beslutet togs i dag av regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Ett aktiverat krislägesavtal innebär bland annat att arbetstiden kan ökas till 48 timmar i veckan.

– Vi har sett över alla möjligheter att omfördela personal samt bemanna upp med övertid för att säkerställa vården av covid-patienter, men det räcker inte. Det här är en sista utväg i ett mycket tufft läge där många arbetat hårt under hela pandemin. Avtalet innebär att man kommer att schemaläggas med långa pass, berättar Brita.

Annons

Begäran till SKR och Sobona

Beslutet innebär att regionen begär att styrelserna för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) fattar beslut om aktivering av krislägesavtalet för undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom intensivvården och infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus, samt vid avdelningar som vårdar covid-patienter i Skellefteå.

Region Västerbotten och länets tre sjukhus befinner sig i förstärkningsläge och har inrättat en regional särskild sjukvårdsledning för att hantera pandemisituationen.

Fakta om krislägesavtalet

Avtalet aktiveras av Sveriges kommuner och regioner efter begäran av arbetsgivare. Först måste arbetsgivaren själv ha försökt lösa situationen. Avtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte längre gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet, som innebär längre arbetstid och högre lön.

Annons

Ordinarie arbetstid i krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckor, så länge total arbetstid under fyra veckor är maximalt 192 timmar.

Förutom ordinarie månadslön eller timlön utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Det innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Vid så kallad särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent.

När krislägesavtalets aktiverats förblir det aktivt tills regionen begär det avaktiverat.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons