Annons
Baserat på pressmeddelande
  • Foto: UC
  • Foto: UC

Fler skuldsatta i Västerbotten: Kommun för kommun – så ser det ut

NYHETER Antalet skuldsatta länsbor och deras sammanlagda skuldbelopp ökar, enligt statistik från Kronofogden. Nu vill affärs- och kreditinformationsföretaget UC se en statlig utredning om hur överskuldsättningen kan minska, meddelar UC i ett uttalande.

Annons

UC skriver att överskuldsättning ofta får katastrofala konsekvenser för den enskilda.

– Oro och ångest inför privatekonomin, skamkänslor, sociala problem, stress och ohälsa är vanligt. För samhället innebär överskuldsättning en riskfylld instabilitet och stora kostnader, berättar Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Vid årsskiftet fanns 5 759 västerbottningar med skulder i Kronofogdens register, vilket innebär en ökning med 36 personer jämfört med 2019. Från 2019 till 2020 ökade de skuldsattas sammanlagda skuldbörda från 983 168 743 kronor till 1 025 792 442.

Medianskulden är nu 51 265 kronor, vilket kan jämföras med 51 104 kronor 2019.

Foto: UC

– Huvudorsaken till överskuldsättningen ligger i att vissa ansvarslösa långivare ger konsumtionslån till personer som har stor risk att inte kunna betala tillbaka och därför inte bör få lån. Dessa långivare tar så hög ränta att de går med vinst även om en stor del av låntagarna inte kan betala tillbaka, säger Gabriella Göransson.

I syfte att minska överskuldsättningen vill Finansinspektionen att regeringen ska tillsätta en utredning om möjligheten att skapa ett statligt kreditregister, med information om svenskarnas alla skulder. Förslaget bereds på Regeringskansliet.

Foto: UC

– Min bedömning är att Finansinspektionens förslag missar målet och att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Jag hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder, avslutar Gabriella Göransson.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från UC
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons