Annons
Baserat på pressmeddelande
Räddningstjänstens nuvarande lokaler på Solbacken. Foto: Arkivbild

Räddningstjänstens flytt klubbad: ”Bättre ur strategisk synvinkel”

NYHETER En oenig samhällsbyggnadsnämnd har godkänt flytten av räddningstjänstens huvudbrandstation till Östra Navet, under förutsättning att hyresökningen kompenseras i budget. Dessutom ges verksamheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur räddningstjänstens verksamhet i Kåge ska kompletteras och utvecklas. Det skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Sedan 2016 har Skellefteå kommun och delar av kommunkoncernen arbetat med en samlokalisering av de fordonsintensiva verksamheterna på Östra Navet. Syftet med samlokaliseringen är att verksamheterna, där räddningstjänsten ingår, ska få ett bättre läge i ett växande Skellefteå men samtidigt ligga utanför de centrala delarna.

Genom närheten till den öst-västliga tillväxtaxeln (väg 372) och det framtida nord-sydliga huvudstråket (E 4) ska platsen ge bra trafiklösningar för räddningstjänsten.

De två olika alternativen

En anledning till att beslutet om räddningstjänstens placering dragit ut på tiden är att det funnits två jämförbara alternativ. Vid sidan av samlokaliseringen på Östra Navet har man även diskuterat att låta räddningstjänsten stanna kvar på Solbacken.

Annons

– Att flytta räddningstjänsten till Östra Navet eller stanna på Solbacken är två ganska jämbördiga alternativ. Det kan vara svårt att se vad som skiljer dem åt vid en första anblick, säger Peter Stensmar (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Men jag ser långsiktigt på frågan och anser att en flytt till Östra navet är det bästa för det framtida Skellefteå. Eftersom ekonomin inte visat sig vara direkt avgörande har vi istället tänkt strategiskt, fortsätter ordföranden i pressmeddelandet.

Inför det slutgiltiga beslutet som nu fattats utreddes de ekonomiska konsekvenserna av en flytt. Utredningen visade att en flytt till Östra navet är att föredra ur Skellefteås utvecklings- och planeringsperspektiv och utifrån påverkan av strategisk förmåga.

Annons

Det ska även finnas en viss ekonomisk fördel. Enligt nämnden bör dock övningsfältet förbli på Solbacken, samtidigt som räddningstjänstens förmåga i Kåge ska utvecklas.

Räddningschef Mattias Hagelin tycker att det känns bra att ett beslut har tagits.

– Som Skellefteå utvecklas blir placeringen på Östra Navet bättre ur strategisk synvinkel. Kompletteringen av verksamheten i Kåge kommer också att vara värdefull för räckvidden. Lokalerna på Östra Navet ger dessutom räddningstjänsten möjligheten att flytta in i nya och färdiga lokaler, säger han i pressmeddelandet.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons