Annons
Baserat på pressmeddelande
Beslutet togs under torsdagens möte i bygg-och miljönämnden. Foto: Arkivbild

Nytt planprogram ska möjliggöra 600-700 nya bostäder på Sunnanå

BOSTAD Bygg-och miljönämnden har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planprogram för södra Sunnanå, som ska möjliggöra för 600-700 nya bostäder. Det meddelar kommunen.

Annons

– Det här är ett steg i rätt riktning mot ett ökat bostadsbyggande, säger Felicia Lundmark (S), ordförande för bygg- och miljönämnden, i ett pressmeddelande.

Sunnanå är ett av de områden som finns utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen som antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. Där pekas mark för 5 000 nya bostäder ut, varav cirka 900 av dessa finns inom stadsdelen Sunnanå.

Syftet med planprogrammet som nu ska upprättas är att ta fram en vision och ett koncept för hur södra Sunnanå kan utvecklas, med målet om 600-700 nya bostäder.

Planeras utifrån barn och unga

Fokus för programmet som tas fram ska, förutom att möjliggöra för bostäder, även skapa ett väl gestaltat område som inbjuder till liv och rörelse. Stor vikt ska läggas vid den gröna infrastrukturen och hållbara lösningar. Tanken är att området ska planeras barn och unga ska ges utrymme att växa, med skolområdet som en viktig målpunkt.

Annons

Skellefteå kommun skriver att programmet kan komma att ligga till grund för 1-4 detaljplaner inom området; med lite olika inriktningar, tidsplaner och prioriteringar.

Stor del av programområdet regleras idag med befintliga detaljplaner, med undantag för området mellan Nyckelgatan och Falkträskvägen. Begränsningar i byggrätt och markanvändning kan leda till att nya detaljplaner behöver tas fram i hela området.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons