Annons
Maria Erlandsson, projektledare. Foto: Pressbild / Trafikverket

Efterlängtad järnväg på gång – men än dröjer det innan tågen rullar in i Skellefteå

SAMHÄLLE I Umeå har arbetet med Norrbotniabanan påbörjats – och för resten av sträckan till Skellefteå planeras byggstart till 2024. Men inte förrän tidigast 2030 kommer det att gå tåg mellan städerna.

Annons

Norrbotniabanan är en ny järnväg som är tänkt att gå mellan Umeå och Luleå, och på så vis knyta samman städerna längs norrlandskusten. Positiva fördelar som lyfts fram är bland annat kortare restid och effektivare sätt att transportera gods.

– Det är en jätteviktig länk för att kunna fortsätta utveckla kuststäderna, säger Maria Erlandsson som jobbat med projektet sedan 2016.

Den nya järnvägen är något som det pratats om länge, men nu ser den faktiskt ut att bli av.

– Ja, det har nog pratats om detta under hela mitt liv, säger Maria och skrattar.

Varför tar det så lång tid?

– Pengar som var avsatta för projektet drogs tillbaka 2011, så mellan det och 2015 avvecklades hela organisationen och ingenting hände. Sedan blev projektet prioriterat igen, samtidigt som EU-pengar sköts till, och 2015 byggdes en ny organisation upp.

Annons

Sedan dess har det gjorts utförliga utredningar och projekteringar.

– Det har till exempel utretts exakt var järnvägen ska gå, var stationer ska placeras, hur mycket mark vi behöver, om fastigheter behöver lösas in och om bulleråtgärder. Dessutom ska arkeologiska utgrävningar och utförliga geotekniska undersökningar genomföras. Vissa saker kan vi bara göra på sommaren, och därför tar det tid.

Utarbetar järnvägsplan

Just nu håller Trafikverket på att ta fram järnvägsplaner. En järnvägsplan visar exakt var järnvägen ska placeras och detaljerat vad som påverkas.

Ett första förslag till järnvägsplan för sträckan som går in i Skellefteå var ute på samråd under våren.

– Där har fastighetsägare, Skellefteå kommun, allmänheten och andra intresserade fått chans att tycka till, ge förslag och komma med åsikter. Vi har fått in en hel del intressanta saker under samrådstiden som vi bearbetar.

Vad rör det sig om för synpunkter?

– Det är bland annat passagemöjligheter och bulleråtgärder.

Annons

Rent generellt är de flesta positiva till den nya järnvägen, menar Maria.

– Det är kul, men samtidigt är det naturligt att de som blir direkt påverkade av järnvägsbygget inte är lika positiva. Vi måste lösa in ett antal hus och det är så klart en känslig fråga, säger Maria.

För sträckan Södra Tuvan-Skellefteå håller Trafikverket nu på att inarbeta synpunkter och ta fram en granskningshandling som kommer gå ut på granskning under våren 2021.

Byggstart 2024

För sträckan Grandbodarna – Södra Tuvan, som till exempel passerar Bureå, har arbetet gått längre. Där har en järnvägsplan tagits fram och den är nu ute på granskning fram till den 16 oktober.

– Det är Trafikverkets slutliga förslag för den sträckan, där man nu har möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter. Därefter skickas järnvägsplanen in för fastställelse, förklarar Maria.

Annons

Byggstart för sträckan Dåva (Umeå) till Skellefteå beräknas till 2024. Då kommer arbetet med stor sannolikhet börja på flera ställen samtidigt.

– Den kommer inte att byggas från söder till norr i rätt ordning. Troligt är att vi bland annat börjar inne i Skellefteå där det är mycket som ska fixas.

Att bygga järnväg tar dock tid, och först 2030 beräknas de första tågen kunna rulla in i Skellefteå.

Kommer Norrbotniabanan verkligen att bli av?

– Jag förstår att man kan tvivla på det, men ja, vi har nu påbörjat byggnationen i Umeå. Och nu hoppas jag att beslut snart kan tas för att fortsätta planera sträckan Skellefteå-Luleå, säger Maria.

Kan köra 250 km/h

  • 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå.
  • Regionaltågsstationer byggs bland annat i Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske
  • Trafikstart för hela etapp ett, Umeå-Skellefteå, beräknas till 2030
  • Enkelspårig järnväg med mötesstationer, ca var 10:e km
  • Möjlig hastighet för tågen blir 250 km/h
  • 22 godståg och 44 persontåg kan trafikera järnvägen per dygn

Källa: Trafikverket.se

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons