Annons
Baserat på pressmeddelande
Arkivbild: Jonas Nilsson

Starka siffror för Skellefteå – trots läget: ”Statens tillskott har varit nödvändiga”

NYHETER Trots den pandemi som har svept över världen med sjunkande BNP som följd har Skellefteå kommun klarat sig förhållandevis väl, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt Skellefteå kommun ser det nuvarande läget för Skellefteå ljust ut när det gäller såväl arbetslöshet som befolkningstillväxt. Trots att pandemin resulterat i ökad arbetslöshet bland de mellan 18 och 24 år, låg arbetslösheten 3 procent under rikets nivå den sista augusti .

Det är en större skillnad jämfört med läget den sista augusti 2019, då motsvarande siffra var 1,9 procent under riksgenomsnittet.

Även arbetslösheten bland utrikesfödda ligger under rikets nivå. Enligt kommundirektör Kristina Sundin Jonsson tyder siffrorna på en stark underliggande tillväxt i Skellefteå kommun.

– Vi ser en liknande positiv trend när det gäller befolkningstillväxten där Skellefteå också ökar mer än riksgenomsnittet. Det är givetvis väldigt positivt för framtiden.

Annons

Kommunens bedömning är att befolkningen i Skellefteå under 2020 kommer att öka med mellan 400 och 500 personer, vilket motsvarar en ökning på mellan 0,5 och 0,7 procent. Det går att jämföra med riksgenomsnittet på 0,4 procent.

Den utrikes inflyttningen i Skellefteå har bromsats upp samtidigt som den inrikes inflyttningen ökar. Samtidigt har också utflyttningen från kommunen minskat.

Nödvändiga tillskott från staten

Årsprognosen för kommunen, exklusive de kommunala bolagen, pekar mot ett positivt resultat på 190 miljoner kronor. Det överstiger budget med 118 miljoner.

Överskottet beror främst på att regeringen tillfört extra stadsbidrag för att täcka de minskade skatteintäkterna som beräknats komma på grund av pandemin.

Annons

– Statens stora tillskott har varit nödvändiga för att inte bromsa upp ekonomin för mycket. Men det är pengar Skellefteå kommun verkligen har behov av eftersom vi, precis som de flesta andra svenska kommuner, befinner oss i en intensiv investeringsperiod, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef vid Skellefteå kommun.

Skebo och Skellefteå Industrihus har positiva prognosavvikelser. Årsprognosen för Skellefteå stadshus uppgår till 225 miljoner jämfört med budgeten på 458 miljoner.

För Skellefteå Kraft pekar årsprognosen på ett resultat på 73 miljoner kronor, vilket understiger budget med 257 miljoner. Detta beror till största del på låga elpriser samt begränsade överföringsmöjligheter till södra Sverige, vilket har påverkat resultatet.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons