Annons
Baserat på pressmeddelande

Ny rondell och utbyggt cykelnät – nu händer det saker på Anderstorp

NYHETER En ny cirkulationsplats, ett utbyggt cykelnät och två nya tillgängliga hållplatser öppnas upp på Gymnasievägen nu på måndag. Det skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Arbetet är en del i den utveckling som sker av Anderstorg och Anderstorp Centrum. De gamla hållplatserna på Anderstorg flyttas och öppnar istället på Gymnasievägen.

– Ombyggnationerna och flytten av hållplatserna är en del av det planarbete som pågår med att förtäta med bostäder och verksamheter och den framtida utvecklingen av Anderstorp, säger mark- och exploateringschef Patrik Larsen i pressmeddelandet.

De nya hållplatserna är så kallade tillgängliga hållplatser, skriver Skellefteå kommun.

De har hög kantsten, vilket till exempel möjliggör att rullstol och bussens golv hamnar i samma nivå vid på- och avstigning. Det ska även finnas ledstråk för synskadade.

Annons

Området runt Anderstorg uppges också fått en förbättrad trafiklösning med en ny cirkulationsplats. Även en utbyggnation av cykelnätet har gjorts, parallellt med E 4  och mellan de två befintliga gång- och cykeltunnlarna vid Gymnasievägen.

– Skellefteå växer och vi behöver göra det lättare för Skellefteåborna att gå och cykla kortare sträckor, berättar trafikingenjör Elin Blom i pressmeddelandet.

Invånare kan tycka till

Ett planprogram för Anderstorg och Anderstorp Centrum ute finns ute på samråd fram till den 21 september, där invånare kan tycka till och lämna synpunkter.

Annons

Syftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att möjliggöra en framtida utveckling av Anderstorg och Anderstorps Centrum i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen. Därefter kommer planprogrammet att bearbetas och lämnas in till godkännande av Bygg- och miljönämnden, berättar kommunen.

En plan för cirka 500 bostäder på Anderstorg finns, med möjlig byggstart under 2022

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons