Annons
Baserat på pressmeddelande
Arkivbild: Jonas Nilsson

Nu inrättar Skellefteå kommun sin visselblåsarfunktion: ”Viktig ur ett demokratiskt perspektiv”

NYHETER Skellefteå kommun inrättar en visselblåsarfunktion. Tanken är att förebygga och motarbeta allvarliga oegentligheter som mutor, bedrägerier, stölder, jäv eller olämpliga bisysslor inom organisationen. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Funktionen kan användas av såväl kommunens medarbetare som invånare och tanken är att funktionen ska förstärka och komplettera befintliga kanaler. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson tycker att det är viktigt att den inrättas, för att förhindra att allvarliga oegentligheter får fäste i kommunens organisation.

– Funktionen är ett komplement då de ordinarie vägarna som går via chefer och högre ansvariga inte fungerar. Därför är funktionen viktig ur ett demokratiskt perspektiv för att bibehålla och stärka förtroendet för vår verksamhet, säger hon.

Annons

Visselblåsarfunktionen innebär att både invånare och medarbetare ska kunna anmäla en förtroendevald, chef eller annan nyckelperson som man misstänker har begått ett allvarligt fel som inte går att hantera öppet inom organisationen. Anmälan kan också riktas mot medarbetare som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.

Funktionen kan exempelvis användas vid misstanke om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon gynnas privat på grund av sin tjänst. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer kan också anmälas.

Anmälningarna skickas vidare till ett externt företag som utreder och ger förslag på åtgärder. Kommunen utreder alltså inte dessa allvarliga oegentligheter själv.

Annons

– Det kan vara viktigt att påpeka att funktionen inte är till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den ska heller inte användas till att rapportera känsliga HR-frågor, förklarar biträdande förhandlingschef Maria Berggren, ansvarig och kontaktperson för funktionen.

– Om det inte känns bra att prata med chefen eller chefens chef om dessa frågor kan man istället vända sig till sin HR-funktion eller någon facklig företrädare, säger hon.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons