Annons
I ett Skellefteåförslag skriver invånaren att detta både skulle gynna privata bolag och tillväxten i kommunen.

Förslag: Släpp beställningstrafiken – jobba mer målinriktat med en sak

NYHETER En medborgare tycker att Skellefteå Buss ska fokusera på lokaltrafik och släppa beställningstrafiken på privata aktörer.

Annons

Med anledning av förändringarna i lokaltrafiken tycker kommuninvånaren att det vore önskvärt om beställningstrafik som skolskjuts med mera lades ut på privata aktörer, så att Skellefteå Buss skulle kunna jobba mer målinriktat med en sak.

”Har hört att i Umeå har kommunala bussaktörer renodlat sin verksamhet till endast lokalbussar med bra resultat”, skriver medborgaren i Skellefteåförslaget.

Invånaren beskriver lokaltrafiken som avgörande för att Skellefteborna ska kunna ställa om till mer hållbara transporter. Personen tycker att den ska fungera enkelt, smärtfritt och utökas allt eftersom för att möta framtidens behov. Hen tycker att busstrafiken ska utvecklas i samarbete med Länstrafiken och Region Västerbotten.

”Så att kraven höjs på bra busslinjer även från ytterområden”, skriver medborgaren.

Annons

Att släppa beställningstrafiken skulle även gynna privata aktörer, skriver invånaren. Hen tror att privata bussbolag och taxiverksamheter skulle kunna lösa trafiken på ett bra sätt, samt att detta både skulle gynna deras bolag och tillväxten i kommunen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons