Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pixabay / Jan Alfredsson, Region Västerbotten

1 700 egenprovskit uthämtade i länet – så många var smittade: ”Fanns ett uppdämt behov av att testa sig”

NYHETER Under förra veckan påbörjade Region Västerbotten egenprovtagning och hittills har närmare 1 700 länsbor hämtat egenprovskit från utlämningsställen i Västerbotten. 

Annons

Förra veckan öppnade Region Västerbotten upp för allmänheten att hämta egna provtagningskit, vilket 1700 personer har gjort.

– I och med den utökade provtagningen konstaterades förra veckan cirka 120 smittade av covid-19 i länet. Totalt är det därmed 885 bekräftade fall, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Efter den första veckan med egenprovtagning är cirka 7 procent av provsvaren positiva.

– Många har säkert varit lite småkrassliga och haft symtom några veckor tillbaka och jag tror att det fanns ett uppdämt behov av att testa sig, säger Gunilla Persson.

Annons

Egenprovtagningen och de kraftigt ökade fallen av covid-19 har dock inte inneburit ett ökat tryck på vården, skriver regionen.

– Tvärtom fortsätter antalet inneliggande patienter att minska, vilket tyder på att de flesta som visat sig ha covid-19 har milda symtom, förklarar Gunilla Persson.

Medverka i smittspårning

Region Västerbotten har i och med egenprovtagningen infört en central smittspårningsenhet för att mer aktivt hitta eventuella smittade. Personer med covid-19 ska också själva medverka i smittspårningen genom att informera familjemedlemmar, vänner eller bekanta som de varit i kontakt med, och uppmana de som uppvisar symptom att själva testa sig.

Annons

– Men om man av någon orsak inte kan eller vill informera sina kontakter själv kan vården eller smittskyddsenheten hjälpa till, säger Gunilla Persson.

Ta eget prov

Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig.

Annons

Provet tar man på sig själv genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

I Skellefteå och Umeå finns centrala ut- och inlämningsstationer i anslutning till sjukhusen. En symtomfri person uppmanas att hämta och lämna provet för att inte sprida smittan.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons