Annons
Baserat på pressmeddelande
Förberedelser för patienter med covid-19 på Nus. Foto: Klas Sjöberg / Region Västerbotten

Svenska forskare ska undersöka nytt sätt att behandla covid-19: ”Säkerheten väldigt viktig”

NYHETER I en ny studie ska svenska forskare undersöka om ett läkemedel som används vid prostatacancer även kan användas för att behandla patienter med covid-19. Förhoppningen är att läkemedlet ska korta sjukdomsförloppet och minska behovet av intensivvård, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Läkemedlet påverkar bland annat ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och coronainfektion. Andreas Josefsson, specialistläkare i urologi och gruppledare vid Wallenberg Center för Molekylär Medicin vid Umeå universitet, leder studien.

– Målet är att läkemedlet ska minska mängden coronavirus som kan ta sig in i lungcellerna genom att det motverkar processen bakom ett enzym, säger han.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 har hittills visat sig vara markant högre för män än för kvinnor. Det talar för att det system som det aktuella läkemedlet verkar på kan ha betydelse för coronainfektionen. Läkemedlet Enzalutamid blockerar signaleringen av testosteron, vilket i sin tur påverkar bland annat enzymet TMPRSS2.

Det är samma enzym som viruset SARS-CoV-2 behöver för att ta sig in i cellerna och göra skada i lungorna, skriver Region Västerbotten i pressmeddelandet.

Annons

Data från Italien visar att bland män som behandlas med liknande läkemedel mot sin prostatacancer har betydligt färre drabbats av covid-19 än hos jämförbara grupper.

Möjligen kan testosteron i sig göra att immunförsvaret hos män är sämre på att hantera infektion av SARS-CoV-2. Läkemedlet skulle därför kunna påverka även detta.

Säkerhet i studien

Studien kommer att genomföras frivilligt på inneliggande patienter som vårdas för covid-19, men som inte är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Patienterna i studien kommer att få läkemedlet i tablettform under fem dagar då de följs noga.

Behandlingsresultatet ska sedan jämföras med en kontrollgrupp.

– Det här är ett läkemedel som vi är väl bekanta med, men som nu kommer användas i en ny situation. Därför är säkerheten väldigt viktig i studien, säger Josefsson.

Annons

Normalt ges läkemedlet som långtidsbehandling, och den korta behandlingstiden som nu är aktuell minskar riskerna för eventuella biverkningar. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt under sex veckor och därefter efter ett halvår.

Nationellt och internationellt

Studien Covidenza är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt infektions- och urologiklinikerna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Ytterligare sex regioner i Sverige har hittills uttryckt intresse av att delta, och sjukhusen i Malmö, Sundsvall och Jönköping är närmast att komma igång.

Studien har kapacitet att rekrytera upp till 600 patienter. Karin Welén, docent vid Sahlgrenska akademin, driver studien tillsammans med Andreas Josefsson.

– Vi har också nära samarbete internationellt med bland annat USA där liknande studier är på väg att starta och vi delar erfarenheter med varandra, säger hon.

Annons

– Det är en glädjande samarbetsanda både globalt och mellan olika forskningsdiscipliner för att hitta läkemedel mot covid-19, fortsätter Karin Welén.

Studien har genomgått etikprövning och är godkänd av Läkemedelsverket. Region Västerbotten är huvudman för studien som stöds av berörda regioner, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin i Umeå samt läkemedelsföretaget Astellas Pharma.

I pressmeddelandet noterar Region Västerbotten att läkemedelsföretaget dock inte medverkar i planeringen av studien eller i tolkningen av resultaten.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons