Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Arkivbild

Undersökning om företagsklimatet i Skellefteå: ”En stark framtidstro”

NYHETER Företagsklimatet har blivit bättre i kommunen under de senaste fem åren. Det menar 55 procent av företagarna som svarat på Svenskt Näringslivs årliga mätning bland Sveriges kommuner, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Av enkätdeltagarna anser endast 5 procent att företagsklimatet har försämrats. Trots detta befinner sig genomsnittsbetyget på samma nivå som under 2019, där Skellefteås sammanfattade omdöme på 3.24 hamnar strax under riksgenomsnittet.

– Det finns en stark framtidstro i Skellefteå och vi delar den bilden. Vi är redo att ta stora kliv framåt och är beredda på att det kommer att kräva mycket. Inte minst av oss som kommun, där vi vill fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson i pressmeddelandet.

Vi är redo att ta stora kliv framåt.

När det handlar om synen på utvecklingen de senaste fem åren särskiljer sig Skellefteå positivt i en nationell jämförelse. För varje svarande företagare som tycker att utvecklingen går åt fel håll så finns elva som tycker att den går åt rätt håll.

I Sverige som helhet är motsvarande förhållande en negativ och två positiva.

Annons

Saker som efterfrågas

Bland områden som svarande företagare främst vill att kommunen ska prioritera att utveckla nämndes oftast ”utvecklad lokal infrastruktur”, följt av fler bostäder och bättre förståelse för företagande och dialog med beslutsfattare och kommun.

– Det här är en av flera mätningar vi följer. När det handlar om myndighetsutövningen har vi också fått värdefulla kunskaper från SKR:s mätning Insikt som riktar sig till dem som haft ärenden hos Skellefteå kommun under det senaste året. Där presterar vi bra när det handlar om bemötande, kompetens och rättssäkerhet, säger biträdande näringslivschef Anja Palm.

– Där efterfrågades främst bättre information, tillgänglighet och effektivitet. Vi kommer att titta på resultaten tillsammans och sedan ha det med oss i vårt förbättringsarbete, fortsätter hon i pressmeddelandet.

Annons

Upplever att de trängs undan

Ett noterbart resultat från mätningen är att 48 procent av svarande företagare i Skellefteå anser att kommunen i mycket eller ganska hög utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet. Detta är en andel som är tre gånger högre än snittet.

Andra noterbara resultat från mätningen visar att 88 procent aldrig övervägt att flytta företaget till en kommun med bättre företagsklimat.

Skellefteå kommun om mätningen: Demoskop genomför mätningen på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Svar samlades in under januari – mars och 218 företag i Skellefteå med minst en anställd besvarade enkäten. Svarsfrekvensen var 59 procent.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons