Annons

Diagnos av hjärtinfarkt dröjde – patient i Västerbotten har avlidit

NYHETER En patient sökte akut vård vid en vårdinrättning i länet, men diagnosen fördröjdes. Nu har personen avlidit.

Annons

Händelsen har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enlig lex Maria.

Enligt Region Västerbotten ska patienten ha haft en svår underliggande sjukdom. Med hosta, andningsbesvär och misstänkt urinvägsinfektion sökte hen akut vård.

EKG-resultat visade ett förhöjt värde av ett protein som kan tyda på en skada på hjärtmuskeln. Patienten hade inga bröstsmärtor och symptomen tolkades bero på lunginflammation som kunde utvecklas till sepsis, enligt Region Västerbotten.

Patienten lades in på vårdavdelning, fick antibiotika och kontrollerades regelbundet.

Annons

Kärlen vidgades akut

Dagen efter flyttades personen till intensivvårdsavdelningen. Tillståndet hade försämrats och det fanns misstankar om septisk chock. Patienten fick bröstsmärtor och enligt Region Västerbotten noterades då avvikelserna i EKG:et som tagits tidigare.

En akut ballongvidgning av hjärtats kranskärl genomfördes, men under behandlingen ska personens tillstånd ha försämrats ytterligare.

– Trots försök kunde patientens liv inte räddas, skriver Region Västerbotten, som har utrett fallet och vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons