Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Skellefteå kommun

Beslut om drogtester upphävs – juridiska oklarheter har framkommit

NYHETER Vid onsdagens sammanträde i personalnämnden beslutade man att upphäva det tidigare beslutet om att införa slumpvisa drogtester av anställda i Skellefteå kommun.

Annons

Beslutet upphävs eftersom det framkommit juridiska oklarheter när det gäller lagstödet för slumpvisa drogtester bland medarbetare, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Under nämndens möte beslutades också att kommunledningskontorets arbete med att ta fram riktlinjer för drogtester i samband med nyanställning skjuts fram till hösten 2020.

– Under de förutsättningar som nu kommit fram känns det inte som rätt läge att genomföra beslutet som en av de första kommunerna i Sverige. Därför upphäver vi det men fortsätter att bevaka frågan framöver, säger Evelina Fahlesson (S), personalnämndens ordförande.

Annons

Det var i november 2019 som personalnämnden fattade beslutet att införa slumpvisa drogtester på såväl redan anställda som personer som är aktuella för anställning inom Skellefteå kommun, men efter beslutet fattades har det alltså kommit fram juridiska oklarheter när det gäller den lagliga möjligheten att utföra drogtester på anställda.

Ifrågasatt från flera håll

Bland annat har Justitieombudsmannen uttalat sig om det olämpliga i att genomföra frivilliga drogtester. Dessutom har Datainspektionen ifrågasatt det lagliga stödet för behandling och lagring av känsliga personuppgifter. Slumpmässiga drogtester rekommenderas inte heller av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

– Självklart måste det finnas rejält lagstöd för insatser av det här slaget. Och när nu såväl Justitieombudsmannen som Datainspektionen och SKR lyfter tveksamheter kring flera juridiska aspekter, då är det inte läge att gå vidare, säger Joakim Lundin, personalchef.

Annons

I november beslutade personalnämnden också att kommunledningskontoret skulle att ta fram riktlinjer för alkohol- och drogtester för nyanställda vilka skulle redovisas till personalnämnden för beslut i april 2020. På grund av ökad arbetsbelastning i samband med coronapandemin kommer riktlinjerna för detta att presenteras under hösten 2020, skriver kommunen.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons