Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Skellefteå kommun / Pixabay

Bostäder, trafik, arbetskraft och mycket mer: Så förbereder sig Skellefteå för tillväxt

NYHETER Skellefteå kommun förväntas växa kraftigt. Med det kommer många frågor – men de vill ge lugnande besked. "Kapaciteten finns", skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Var ska alla bo? Var ska arbetskraften komma ifrån? Hur ska trafiken lösas? Kommer vi att få energibrist? Kommer marken att ta slut? Det hör till de vanligaste frågorna.

Planeringschef Lars Hedqvist poängterar att det finns en positiv anda och en vilja att växa tillsammans. Han beskriver Skellefteå som en bra plats för industrin att växa på.

– Vi har kunskap, mark och stora tillgångar till grön energi genom bioenergi, vatten och vind. Vi har den värdefulla skogen och träindustrin. Här finns väldigt goda förutsättningar för en hållbar tillväxt, så när Northvolt sökte en etableringsort fanns det ingen som kunde matcha vårt erbjudande, säger han i pressmeddelandet.

Har Skellefteå den infrastruktur som krävs?

– Jag ser de tekniska lösningarna som det enkla i kråksången, den grundläggande infrastrukturen finns redan idag. Vi har ett stort antal skolor i många tätorter och bygger ett antal större nya. Vattenverket i Medle har en mycket stor kapacitet och energiförsörjningen är god, även med tanke på en stor tillväxt, säger Lars Hedqvist.

Annons

Energiproduktionen

Seved Lycksell är affärsområdeschef för infraservice på Skellefteå Kraft. Enligt honom kommer Skellefteå kunna hantera den framtida energiförsörjningen.

– Utifrån de etableringar som är aktuella idag kan vi leverera den effekt som behövs. Det finns en överkapacitet och vi ser även stora möjligheter till ännu högre kapacitet som också tar höjd för fortsatta etableringar. Vi är mycket väl rustade för den tillväxt vi kan se med Northvolt och framtida underleverantörer, säger han.

Vi är mycket väl rustade.

Seved Lycksell pekar även på hållbarhetsaspekten.

– I grunden finns en nästan 100-procentig förnybar energiproduktion. God kapacitet med hållbar och relativt billig energi lockar företag från hela världen. Det finns förutsättningar för att bygga vidare på förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och pålitliga fiberlösningar, säger han i pressmeddelandet och fortsätter.

– För tung infrastruktur tar det ofta längre tid att få tillstånd och att bygga, därför är det viktigt med en tidig dialog med företagen om kommande etableringsplaner.

Behovet av väg och järnväg

Lars Hedqvist betonar att det både behövs en satsning på väg och järnväg för att lösa trafikfrågan i framtiden. Enligt honom har Skellefteå ett bra vägnät i grunden.

– Men det är inte dimensionerat för en befolkningsökning på 30–40 procent. Vi har fortfarande lite byastruktur kvar, där alla vägar möts i centrala Skellefteå, och det vore bättre att flytta E4 från centrum och leda om trafiken även från väg 372 och väg 95. Vi för en kontinuerlig och bra dialog med Trafikverket i de frågorna, säger han.

Vi för en kontinuerlig och bra dialog.

Norrbotniabanan beräknas vara färdig för trafik i Skellefteå 2030. Fram till dess ska det krävas andra lösningar för att klara en ökad transport – inte minst över havet.

Lars Hedqvist säger att Northvolt primärt kommer att ta in råvaror den vägen.

– Och vi ska bygga ut hamnen för större och mer djupgående fartyg. Det kommer också att uppföras ett logistikcenter i hamnen, med batteridrivna lastbilar som trafikerar sträckan till Northvolts anläggningar, säger han.

Annons

Behovet av bostäder

En stor fråga är var alla nya Skellefteåbor ska bo någonstans – men mark finns det gott om och många är intresserade av att bygga, enligt Skellefteå kommun.

– Om vi får en befolkningsökning på 30 000 människor skulle det innebära att vi behöver 14 000 nya bostäder. Redan nu har vi planer för cirka 10 000 bostäder i Skellefteå med omland, så vi skulle behöva 4 000 till, säger Lars Hedqvist.

Vi skulle behöva 4 000 till.

– Kommunen har ett stort markinnehav och kan förvärva mer om det skulle behövas. Tidigare har kreditgivare och investerare tittat förbi Skellefteå, eftersom man har tyckt att det var för hög risk att bygga, men det har vänt om helt, fortsätter han.

Kompetensförsörjningen

Skellefteå kommun arbetar även för att det ska skapas fler privata jobb. Biträdande näringslivschef Anja Palm berättar att man jobbar för att stötta näringslivet.

– Med allt från en väg in för idébärare till stöd för befintliga företag när de behöver växla upp eller ner och att ge service till företag som vill flytta sin verksamhet till Skellefteå. Några branscher som är särskilt prioriterade är energisektorn, hållbart byggande och trä, mineralutvinning samt IT och spelsektorn, säger hon.

Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer, inom och utanför kommunorganisationen, med att säkerställa den kompetens som näringslivet efterfrågar. För IT och spelbranschernas räkning har det jobbats strategiskt med utveckling sedan 2014 – och här uppges mycket ha hänt.

Jag tycker att vi ska vara stolta.

Bland annat startar fyra nya utbildningar inom digital sektor i Skellefteå i höst.

– Det är avgörande för en kommuns ekonomi att det finns ett starkt näringsliv, det är genom skatteintäkter som hela vår välfärd finansieras. Jag tycker att vi ska vara stolta över våra företagare. För mig är de hjältar, säger Anja i pressmeddelandet.

Annons

Att arrangera och informera

Kommunen ser arbetet med att attrahera nya invånare som en viktig del. Det ska behövas fler i arbetsför ålder för att klara tillväxten och efterfrågan från företagen.

Marknadschef Helena Renström berättar att man framför allt jobbar med arrangemang och kommunikation, främst i närregionen och Stockholmsområdet.

–  Bland annat har vi vårt populära event för utflyttade Skellefte- och Pitebor på Skansen varje år. Senast kom tusen personer. Vi har också hela 8 000 läsare av Skellefteå-tidningen som bor utanför Skellefteå kommun, säger hon.

Senast kom tusen personer.

Marknadschefen påpekar att många flyttar till universitetsorter just för att studera.

– Ju kortare avståndet är, desto större chans att man återvänder. Därför är universiteten i Umeå och Luleå jätteviktiga för Skellefteå. Inflyttarna kommer också från andra länder och deras kompetens behöver vi ta vara på, säger hon.

”En mycket bra position”

Kommunen beskriver utvecklingen som Skellefteå är inne i just nu som historisk. Den innebär en del utmaningar – men Lars Hedqvist ser främst möjligheter.

– Vi har gått från en position där ingenting händer till att vara intressanta. Jag känner ingen oro för att vi inte ska klara den här utmaningen. Vi har både förutsättningar och full kontroll. Jag skulle vilja säga att vi är i en mycket bra position i Skellefteå idag.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons