Annons
Baserat på pressmeddelande
Personal på Nordiskt Berättarcentrum 2019: Rose-Marie Lindfors, Lillemor Skogheden, Malin Åberg, Jonas Lundqvist, Marianne Folkedotter (från Västerbottens museum), Robert Herrala och Theresa Eriksson. Foto: Patrick Degerman

Drygt 200 000 kronor till etablering av internationellt samarbete: ”Känns väldigt bra”

KULTUR Med ett startup-bidrag på drygt 200 000 kronor från Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors ska Nordiskt Berättarcentrum initiera etableringen av ett nordiskt/baltiskt nätverk för berättande, skriver Västerbottensteatern i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt berättarcentrets chef Robert Herrala är tanken att synliggöra, utveckla och främja det muntliga berättandet i ett gemensamt nätverk. Målet är att skapa långsiktig samverkan i nätverket, med konkreta resultat redan under 2021-2023.

Arbetet med projektet ”Nordic/Baltic Storytelling Meeting” inleds med att ett tjugotal representanter för organisationer i Norden och Baltikum bjuds in till ett möte i Skellefteå under hösten 2020. Avsikten är att planera gemensamma satsningar.

Vi kan ta nästa steg.

– Till exempel arrangemanget Nordiska berättardagar som vi vill arrangera i danska Svendborg sommaren 2021, säger Robert Herrala i pressmeddelandet.

Annons

Stabil etablering

För Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå blir detta ett nytt steg i utvecklingen av verksamheten, som startade 2018.

– Efter att ha byggt upp en lokalt och regionalt förankrad basverksamhet är vår organisation nu så stabilt etablerad att vi kan ta nästa steg, mot att bli ett resurscentrum och en mötesplats även för det nordiska/baltiska berättarfältet.

Det finns många aktörer i Norden som arbetar professionellt.

Listan på partners i nätverket är lång, berättar Robert Herrala.

– Nätverksarbetet handlar om strukturfrågor, organisation och utveckling. Därför vänder vi oss till aktörer som berättarkompanier, festivaler, museer, högskoleutbildningar med flera, säger han och fortsätter.

Annons

– Det finns många aktörer i Norden som arbetar professionellt med berättande som scenkonst, kulturarv, pedagogik och socialt verktyg. Vi samarbetar bland annat med Västerbottens museum och Umeå universitet. På nationell nivå ingår exempelvis Fabula Storytelling i Stockholm och Sagobygden i Ljungby i nätverket.

Tio länder i nätverket

Stödet från Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors ger även möjlighet till samverkan med fler än de närmaste nordiska grannarna.

– I Sverige, Finland, Danmark och Norge har vi redan upparbetade kontakter. Det känns väldigt bra och viktigt att nu även kunna bjuda in berättarvänner från de baltiska länderna och från Island, Grönland och Färöarna, avslutar Robert Herrala.

Varje lands representation

Utöver dessa ska representation sökas från ALBA Norden och dess nationella organisationer i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt från FEST (Federation for European Storytelling).

Sverige: Nordiskt Berättarcentrum, Skellefteå. Västerbottens museum och Umeå universitet, Umeå. Fabula Storytelling, Stockholm. Sagobygden, Ljungby.
Danmark: FIDA (Fortellerer i Danmark). Words Festival Helsingör. HC Andersen Centret, SDU, Odense.
Norge: Fortellerfestivalen, Fortellerhuset, Fortellercafé, Oslo Metropolitan University.
Finland: Berättarcentrum Österbotten, Vasa. Story Sharing Universum, Helsingfors. Samova Fest, Helsingfors. Seaside Stories Festival, Hangö.
Island, Färöarna, Grönland: Representanter ska identifieras och bjudas in med hjälp av Nordic House i Reykjavik och Torshavn samt NAPA, The Nordic Institute i Nuuk.
Litauen: Virginija Svediene, Senior Librarian, Panevėžys.
Estland, Lettland: TBC.

Källa: Västerbottensteatern.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Västerbottensteatern
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons