Annons
Baserat på pressmeddelande
Skiss av kulturhuset i Skellefteå. Skiss: White Arkitekter

Bostadsministern besökte Skellefteå – på digital väg: ”Ett mycket givande samtal”

NÄRINGSLIV Den 22 april genomförde bostadsminister Per Bolund en digital resa till Skellefteå och Bygdsiljum i Västerbotten, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Fokus för de digitala mötena var trähus och byggandet av en av världens högsta träbyggnader Sara Kulturhus.

– Det har varit ett mycket givande samtal om utvecklingen i Skellefteå och vilka behov vi kommer att ha framöver kopplat till den fortsatta starka utvecklingen. De konstruktiva samtalen på ministernivå är viktiga för att kunna berätta om det unika läge som Skellefteå står inför, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

Under mötet, som på grund av Coronapandemin ägde rum via videolänk, lyfte Per Bolund fram ett ökat träbyggande som en viktig del i Sveriges arbete för att nå klimatmålen.

Hållbarhet viktig faktor

Tillsammans med kommunalrådet Evelina Fahlesson (S), kommundirektören Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå Krafts koncernchef Joachim Nordin och kulturhuschefen Maria Ekberg Brännström diskuterades Skellefteås utveckling där hållbarhet är den gemensamma nämnaren och där Skellefteå kan fungera som en nationell spjutspets när det gäller grön omställning och hållbar stadsutveckling.

Annons

– Hållbarhet är en väldigt viktig faktor när det gäller utvecklingen av en plats som Skellefteå och går som en röd tråd i vårt arbete. Hållbart byggande handlar givetvis om klimatet men lika viktig är den mänskliga aspekten, säger Kristina Sundin Jonsson och fortsätter:

– Vi vill bidra till ett samhälle där vi kan erbjuda människor en god livsmiljö och där samtidigt vår industri och nya företagsetableringar blir en del av vår gröna omställning. Sara kulturhus blir ett slags signum för vår ambition att skapa en plats som genomsyras av hållbarhet från alla perspektiv.

Hållbart byggande handlar givetvis om klimatet men lika viktig är den mänskliga aspekten.

När det gäller såväl Skellefteås generella utveckling som Sara Kulturhus är samarbete över branschgränserna en viktig förutsättning för framgång. Ett exempel på det är samarbetet med Skellefteå Kraft som står för energilösningen i Sara Kulturhus.

– Sara Kulturhus kommer inte bara bli en framstående byggnad sett till arkitektur och teknik. Det är också en referensanläggning där vi, tillsammans med ABB, utvecklar en förnybar energilösning för framtiden. Det gör vi genom att integrera och optimera kulturhusets energianvändning mot stadens centrala energitillgång, säger Joachim Nordin, koncernchef på Skellefteå Kraft och fortsätter:

– Konkret innebär det att Skellefteå Kraft kommer att förse huset med modern teknik som exempelvis solpaneler, batterier och värmepump. Allt kommer att styras och kontrolleras av ett övergripande styrsystem, för att optimera både fastighetens egen energianvändning samt säkerställa att den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energin nyttjas

Annons

Virtuell tur

Under mötet fick Per Bolund också en guidad, virtuell tur på Sara Kulturhus där kulturhuschefen Maria Ekberg Brännström berättade hur man tänkt kring hållbarhet när det gäller de verksamheter som ska rymmas i huset.

– En annan aspekt av hållbarhetsarbetet är möjligheten för människor att mötas. Sara Kulturhus rymmer en rad viktiga olika verksamheter och byggnaden är konstruerad så att såväl verksamheterna som besökarna ska kunna mötas över gränserna, säger hon.

Vi har tekniken, kunskapen och skogen runt knuten.

Per Bolunds digitala besök innehöll också diskussioner kring träbyggande där kommunalrådet Evelina Fahlesson (S) tryckte på Skellefteås långa erfarenhet inom området.

– Vi har en lång tradition av träbyggande där vi tillsammans med en rad aktörer stöttat utvecklingen och forskningen kring hållbart byggande i trä. Vi har tekniken, kunskapen och skogen runt knuten. Den ska vi fortsätta förädla och utveckla till nytta för både oss själva och omvärlden, säger Evelina.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons