Annons

Megafonen utökar utdelningsområdet till hela kommunen: ”Vi tror på Skellefteå”

MEGAFONEN Från och med nu kommer hushåll i hela Skellefteå kommun att få Megafonentidningen.

Annons

Fram till idag har Megafonentidningen delats ut till drygt 30 500 av Skellefteå kommuns 36 000 hushåll – men från och med nästa nummer, som kommer den 23 oktober, utökas utdelningen till att innefatta samtliga hushåll i kommunen.

– Det känns glädjande att vi äntligen kan ta detta steg och nå ut med tidningen även till de orter som tidigare legat utanför utdelningsområdet, säger Magnus Lindkvist som tillsammans med Peter Ziolkowski är ägare och grundare av Megafonen.

Annons

Att det finns utmaningar inom tidningsbranschen är ingenting som undgått Megafonen – som dock väljer att satsa ändå.

– Vi ser att Skellefteå växer och är på gång – och det kommer alltid att finnas ett behov av olika typer av medier där läsare kan informera sig om saker som händer lokalt, och där näringsidkare kan nå ut med sina budskap, säger Peter.

KVALITATIVT INNEHÅLL
Innehållsmässigt kommer tidningens inriktning inte att förändras nämnvärt.

– Vi har redan från början satsat på att göra intressant, lokalt, läsvärde av hög kvalité – och vi har inga planer på att ändra den strategin, säger Magnus.

Så här har de tre senaste tidningarna sett ut.

WEBB & PRINT
Även digitalt fortsätter Megafonen att producera läsvärt innehåll kopplat till Skellefteå.

– Vi arbetar ständigt med webb och print parallellt för att nyttja de fördelar som finns med de olika medierna, säger Peter.

Förutom de drygt 36 000 hushållen som tidningen kommer att delas ut till får även 2500 företag tidningen i brevlådan, samt att den distribueras via ställ på strategiska platser i Skellefteå och på hemsidan Megafonen.nu.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons