Annons

Hur ska konsten se ut?

Annons

Bilder på två av förslagen som kommit in till kommunen. Längst ner i artikeln finns en länk till samtliga förslag.

SAMHÄLLE Mellan 11 och 26 oktober kan allmänheten tycka till om den konstnärliga gestaltning som kan komma att utsmycka kulturhuset i Skellefteå.

Sedan 1962 har enprocentsregeln tillämpats i Skellefteå. Regeln innebär att 1 procent av den projekterade byggkostnaden läggs på konstnärlig gestaltning vid nybyggnationer av kommunala lokaler.

– Konstnärliga gestaltningsuppdrag är viktiga för att de speglar både vår historia och vår tids sammanhang. De speglar även värden som demokrati och yttrandefrihet, säger Anna-Karin Larsson, Skellefteå konsthall, som ansvarar för kommunens enprocentskonst i ett pressmeddelande.

För den konstnärliga gestaltningen till Skellefteå kommande kulturhus har kommunen bjudit in konstnärer till en upphandling, och därmed fått in en rad förslag. En referensgrupp med representanter från kulturavdelningen, projektet och White Arkitekter samt konstinstitutionen och konstnärskåren kommer att utvärdera de inkomna anbuden – men även allmänheten kan lämna sina synpunkter mellan 11 och 26 oktober.

– Dialogen i samband med arkitekttävlingen är en av flera som skapat intresse och engagemang runt kulturhuset. Vi tror också att den konstnärliga gestaltningen är något som kan intressera många, berättar Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå.

Bland förslagen finns konst i tre kategorier; exteriört, interiört samt interaktivt. Bland konstverken finns bland annat en tromb, en ljuspassage och flera interaktiva förslag.

Här – på kommunens hemsida – kan du se fler bilder, läsa mer samt tycka till »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons