Annons

Nytt höghus byggs i centrum

Annons

Skebo
Färgerna på huset är inte bestämda och därför är illustrationerna inte
helt korrekta. Även andra justeringar kan tillkomma.

BOSTAD Skebo satsar på nytt hyreshus – blir centrala Skellefteås högsta.

Den stora efterfrågan på centrala lägenheter gör att Skebo investerar i ett elva våningar högt hyreshus i kvarteret Oden, mitt i Skellefteå. Första inflyttning: november 2015.

– Vi vill och ska fortsätta vara en av aktörerna som bidrar till att Skellefteå når tillväxtmålet 80 000 invånare år 2030, förklarar Jerker Eriksson, vd på Skebo.

Huset byggs i kvarteret Oden, söder om Tekniska kontoret och norr om det befintliga hyreshuset i kvarteret, alldeles invid gågatan. Det ska rymma totalt 43 lägenheter, från tvåor på drygt 60 kvadratmeter till treor på drygt 80 kvadratmeter.

– Tre fjärdedelar av dem som står i vår bostadskö efterfrågar två- och trerumslägenheter. Dessutom visar våra undersökningar att boende i centrum är mest eftertraktat, säger Jerker Eriksson.

– Som Skelleftebornas eget bostadsbolag är det vår uppgift att arbeta för att Skellefteå ska möta allas behov av boende. Satsningar som den här och den i kvarteret Ringduvan har många nytta och glädje av, inte minst för att de skapar flyttkedjor. Där någon flyttar ut kan någon annan flytta in, fortsätter han.

Kv Oden

Huset får en takterass med spektakulär utsikt och med en grön och bilfri innergård. Garaget placeras under mark. Energianvändningen ska ligga 40 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggnadsregler (BBR). Totalentreprenör är PEAB och den totala byggkostnaden beräknas till cirka 100 miljoner kronor.

– Det här var första gången vi använde den relativt nya upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog. Den innebär att beställare och potentiella leverantörer för en dialog om behov och tänkbara lösningar innan anbuden lämnas in och utvärderas. Det har gjort att vi har säkerställt att vi fått den entreprenör som passar våra behov och önskemål bäst, förklarar Patrik Sundberg, avdelningschef teknik på Skebo, och ansvarig för bygget i kvarteret Oden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons