Annons
Sponsrad artikel
Foto: Jonas Westling

Fler möjligheter att studera vidare i Skellefteå – samarbete öppnar för nya utbildningar: ”En win-win”

ANNONS Skellefteå är en av Sveriges snabbast växande kommuner och regionen har en central roll i den gröna omställningen. Nu föds ett nytt samarbete som ska säkra kompetensförsörjningen, ge möjlighet för Skellefteåbor att studera vidare på hemmaplan och bygga en testbädd för innovation.

Norra Sverige sjuder av aktivitet. Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för innovation i en region med god tillgång till förnyelsebar energi, och Skellefteå har hamnat i världens blickfång. Samtidigt har det saknats en nationell modell för att snabbt öka tillgången till högre utbildning på en plats som saknar eget lärosäte, är en egen arbetsmarknadsregion och expanderar snabbt. Fram tills nu.

– Skellefteå tar ett stort ansvar i den gröna omställningen. En förutsättning för att utvecklingen ska kunna fortsätta är att vi kan möta det akuta behovet av högre utbildning på plats, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus Skellefteå.

Ida Lindh. Foto: Jonas Westling

Hon är en av de som utvecklar Skellefteå Universities Alliance (SUA), som ska bli en modell för hur nationella och internationella lärosäten kan erbjuda sina utbildningar lokalt.

– Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare.

Nya utbildningar på Campus Skellefteå

Campus Skellefteå huserar redan utbildningar från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, men för att möta behovet av utbildningar och kompetens behöver nu utbildningsplatserna och därmed utbildningsaktörerna mångdubblas. Nu står det klart att även Mälardalens universitet, Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet ansluter till SUA.

– Detta är en win-win-win: Smartare användning av de svenska lärosätenas resurser, vi når ut till fler studenter med befintliga utbildningserbjudanden och skapar en nationell och internationell testbädd för innovation och utbildning. Samtidigt säkrar vi kritisk kompetens till näringsliv och välfärdssektor, säger Ida Lindh.

Skellefteå Universities Alliance (SUA)

En ny modell för samarbete mellan olika nationella och internationella lärosäten. Modellen gör det möjligt för lärosäten att erbjuda plats på sina utbildningar på andra orter än där respektive universitet är placerat. SUA skapar dessutom en unik testmiljö med förutsättningar för akademiska innovationer.

Läs mer: skelleftea.se/sua

Vad kan du plugga i Skellefteå?

Klicka här för att se alla utbildningar »

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Campus Skellefteå.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons