Annons
Baserat på pressmeddelande
Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft på Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson, Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft planerar bolagets största investering i Skellefteälven i modern tid: ”Sista pusselbitarna”

NYHETER Det beskrivs som den största investeringen sedan vattenkraften etablerades i älven. Skellefteå Kraft planerar nu för utbyggnader av kraftverken i Krångfors och Granfors, skriver de i ett pressmeddelande.

Annons

Skellefteå Kraft har arbetat för att öka effekten från vattenkraften i älven under flera år, till exempel pågår redan en enorm satsning på kraftstationen i Rengård.

Företaget vill fortsätta gå i framkant och utnyttja vattenkraftens fulla potential, så nu utreder Skellefteå Kraft sin största satsning på vattenkraft i modern tid – utbyggnader av kraftverken i Krångfors och Granfors.

– Ser man till vilken effektökning detta skulle innebära, så har vi inte gjort något lika stort sedan vi först byggde vattenkraften, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft på Skellefteå Kraft, i pressmeddelandet.

Annons
Krångfors vattenkraftstation. Foto: Dag Cederborg, WSP

Betydande effektökning

Krångfors och Granfors, som ligger efter varandra i älven, är i dag med sina effekter på 60 respektive 40 megawatt så kallade flaskhalsar i Skellefteälvens flöde. En ökning av effekten till 100 respektive 60 megawatt skulle möjliggöra ett jämnare vattenflöde genom hela den nedre delen, då alla kraftverk skulle kunna hantera lika stora flöden.

Det skulle göra energiproduktionen mer effektiv och enligt Skellefteå Kraft skulle den ytterligare påverkan på befintlig vattenmiljö bli minimal.

– Genom att installera helt nya aggregat i anslutning till de här två befintliga kraftverken ökar hela älvens förmåga att leverera den förnybara kraften, fortsätter Susanne Öhrvall.

Annons
Granfors vattenkraftstation. Foto: Dag Cederborg, WSP

”Är sista pusselbitarna”

Skellefteå Kraft kommer att ta ett eventuellt investeringsbeslut efter att ett miljötillstånd beviljats. Under hösten 2023 har samrådsprocessen inletts med berörd allmänhet och andra aktörer.

Arbetet beräknas ta cirka fem år att färdigställa från att miljötillståndet är i hamn.

– Dessa två projekt är de sista pusselbitarna i arbetet med att optimera nedre Skellefteälven. I ett föränderligt energisystem så har vattenkraften egenskaper som behövs allt mer. Denna storsatsning möjliggör att vi kan reglera flödet i älven beroende på utbud och efterfrågan på ett allt bättre sätt, säger Susanne Öhrvall.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå Kraft
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons