Annons
Joachim Nordin, vd och koncernchef på Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren

Storsatsning inom förnybar energi utreds: Skulle skapa över 100 jobb

NYHETER Skellefteå Kraft ska utreda möjligheterna till en ny storskalig industri inom förnybar vätgas och elektrobränslen. Fullt utbyggd skulle den kunna bli en av landets största.

Annons

Inga beslut har tagits. För en satsning av den här storleken är det många frågor som behöver besvaras först, exempelvis de om finansiering, lokalisering och säkerhet. Den utredning som nu inleds ska enligt Skellefteå Kraft pågå i över ett år.

Om beslutet att bygga sedan tas kan anläggningen bli en av Sveriges största inom förnybar vätgas och elektrobränslen. Elbolaget har studerat utvecklingen av förnybar vätgas under några års tid och ser användningsområden inom bland annat industrin och transportsektorn.

– I nuläget kan vi se flera färdvägar framåt. Helt klart är att vätgasen har potential att ge ett kraftfullt bidrag i omställningen till ett energisystem baserat på förnybara källor. Vi kommer att fortsätta ta en aktiv roll i omställningen men är noggranna i att utvärdera varje case för sig, säger vd Joachim Nordin i ett pressmeddelande.

Annons

Den industriella produktionen bedöms kunna komma igång till år 2028 och den fulla driften till år 2030. Anläggningen skulle, om den byggs, skapa över 100 nya jobb.

Gör inspirationsresa

I detta första skede kommer en delegation med representanter från Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun göra ett besök i Rotterdam i veckan, för att dra lärdomar från hur staden arbetat med dessa frågor.

– Vi är säkra på att en sådan här satsning får bäst effekt när det finns ett ekosystem där både nya och redan befintliga aktörer gynnas. Det har man lyckats med i Rotterdam och även i vår region finns flera industrier som på olika sätt kan dra nytta av förnybar vätgas som energibärare, säger Joachim Nordin.

Annons

Även kommundirektör Kristina Sundin Jonsson tror att det blir en givande resa. De kommer bland annat att möta kommunledningen i Rotterdam.

– Det krävs insatser från flera samhällsaktörer för att en sådan här satsning ska bli lyckosam. Vi på Skellefteå kommun har en viktig roll i det och ser en stor möjlighet att lära av andras erfarenheter, säger Kristina Sundin Jonsson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons