Annons
Föräldrasupporten består av (fr.v) Maggie Esseryd, Helen Brännström, Liz Bertholdsson-Lindfors och Anna Gustafsson. Foto: Jonas Nilsson

De finns för Skellefteås föräldrar – startar nya grupper under hösten: “Ska vara enkelt komma till oss”

NYHETER Föräldrasupporten inom Skellefteå kommun vänder sig till föräldrar, bonusföräldrar och andra närstående som behöver stöd i sitt föräldraskap. Till hösten drar dessutom fyra nya föräldragrupper igång. 

Annons

Föräldrasupporten är en del av den förebyggande verksamheten som sorterar under enheten för individ- och familjeomsorg på Skellefteå kommun. Verksamheten vänder sig till föräldrar och närstående till barn mellan 0 och 18 och skiljer sig från andra stödfunktioner då det inte behövs någon remiss eller utredning för att få hjälp.

– Vår rådgivning är kostnadsfri, vi för inga journaler och det behövs ingen remiss. Stöd och hjälp i sitt föräldraskap kan alla behöva och därför ska det vara enkelt att komma till oss, säger Liz Bertholdsson-Lindfors, föräldrarådgivare och projektledare för höstens föräldragrupper. 

Annons

Fyra grupper

Under hösten startar Föräldrasupporten fyra nya grupper som riktar sig till föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning. En grupp som riktar sig mot föräldrar med barn mellan 6 och 12 år som upplever svårigheter med att gå till skolan, kommer också att starta under hösten. 

– Föräldraskap handlar i mångt och mycket om samspel och kommunikation. Om man har egna utmaningar som förälder kan det vara tungt och svårt att veta hur man ska navigera. Det är jag som förälder som måste driva de förändringar som krävs för att förbättra samspelet med mitt barn. I det kan man behöva stöd och hjälp, säger Liz.

Annons

Det förebyggande arbetet är Föräldrasupportens huvudfokus. Det är också skälet till att man startar en grupp som riktar sig till föräldrar med barn som upplever svårigheter med att gå till skolan.

– Det finns många skäl till att ett barn inte vill gå till skolan. Det kan handla om ångest, mobbning eller oro för att lämna en förälder som mår psykiskt dåligt. Men att fånga upp problemet i tid kan förhindra att ett barn blir hemmasittare. Föräldrasupporten sitter också med i en samverkansgrupp som kallas HLT, hälsa, lärande, trygghet, och som samverkar med skolan och regionen, just för att hjälpen ska kunna riktas bättre och snabbare, säger Liz.

Webbutbildning

För nästan exakt ett år sedan permanentades Föräldrasupporten som kommunal verksamhet. Innan dess drevs den som ett projekt. Idag jobbar fyra föräldrarådgivare i verksamheten. Ytterligare två föräldrarådgivare jobbar mot familjecentralerna i Ursviken, Byske, Anderstorp och snart också i Boliden. Dessa arbetar med föräldrar till barn mellan 0 och 6 år. 

– När det gäller föräldrar med tonåringar som hänger mycket på stan har vi också ett antal fältsekreterare som vi brukar koppla in. De rör sig mycket bland ungdomar ute på stan och är ett bra komplement, säger Liz.

Annons

För föräldrar som hellre vill utveckla sitt föräldraskap via webben erbjuder Föräldrasupporten en webbutbildning kring relationer och kommunikation.

– För vissa kan det vara ett bättre alternativ. Utbildningen utgörs av fyra block och är framtagen av Karolinska Institutet. Vi har fått mycket positiv respons från de föräldrar som gått den, säger Liz.

Fakta Föräldrasupporten

Höstens föräldragrupper riktar sig till vårdnadshavare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning. Det startar också en grupp för föräldrar med barn mellan 6-12 år med svårigheter att gå till skolan. (Det räcker att känna igen sig i beskrivningarna ovan för att delta. Ingen diagnos krävs.I några av grupperna finns också kursledare med egen erfarenhet av problematiken.)

Samtliga grupper startar i september.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap eller vill delta i någon av grupperna, kontakta Föräldrasupporten på 0910-71 20 50

Artikeln är en del av Megafonen 24/8 – 2023. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons