Annons
Auraskolan har i dag 122 elever. Foto: Google streetview

Beslutat – Auraskolan ska läggas ner: ”Tror det kommer tas väl emot av Skelleftehamn”

NYHETER Det har varit på gång länge. På tisdagens kommunfullmäktige fattades slutliga beslutet att lägga ner Auraskolan för att koncentrera all skolverksamhet i Skelleftehamn till Örjansskolan.

Annons

I dagsläget finns två skolor i Skelleftehamn – Auraskolan med 122 elever och Örjansskolan med 301 elever.

Redan i februari fattades beslutet i för- och grundskolenämnden att bygga ut Örjansskolan för att koncentrera all skolverksamhet på orten där.

Den huvudsakliga anledningen är att elevantalet ökar så att det till 2040 behövs lokaler till tre klasser per årskurs, från förskoleklass upp till årskurs nio. Auraskolan bedöms inte gå att bygga ut ytterligare och är dessutom redan i dåligt skick med stora renoveringsbehov inom närmaste år. Därför har man valt att flytta all skolverksamhet till Örjansskolan. Samtidigt beslutades också att både bygga om och utöka den skolan.

Annons

För att bekosta detta har man budgeterat 171 miljoner kronor i etapp ett.

Filip Palukka (V), tillförordnad ordförande i för- och grundskolenämnden var positiv till beslutet.

– Jag tror att det här är mycket bra. Auraskolans lokaler är i dåligt skick och har varit det en lång tid. Jag tror att det kommer tas väl emot av Skelleftehamn, sa han i talarstolen i fullmäktige.

Annons

Skolan kommer att fortsätta användas under tiden som Örjansskolan byggs ut. I framtiden är det tänkt att Auraskolan ska kunna inhysa annan kommunal verksamhet, men i dagsläget är det inte bestämt vilken verksamhet det ska bli.

En majoritet i kommunfullmäktige stod bakom beslutet, ingen votering krävdes.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons